Profession vedligeholdelsestekniker i lufthavn

Vedligeholdelsesteknikere i lufthavne har ansvaret for vedligeholdelsen af alt det udstyr, der er nødvendigt for at sikre lufthavnens funktionalitet, f.eks. visuelle hjælpemidler, lufthavnens elsystemer, bagagesystemer, sikkerhedssystemer, vejbelægninger, dræning og vedligeholdelse af områder uden belægning.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Sikkerhedsforskrifter for lufthavne

  Kende lufthavnes sikkerhedsbestemmelser og -anvisninger.

Færdigheder

 • Holde lufthavnens vedligeholdelsesudstyr i god stand

  Holde fejemaskiner, slåmaskiner og andre vedligeholdelsesapparater til lufthavne klar til brug med henblik på at fjerne forurenende stoffer fra driftsområder med fly, og sikre, at græshøjden på områder uden belægning opfylder forskrifterne.

 • Identificere farer for lufthavnssikkerheden

  Spotte trusler relateret til sikkerheden i lufthavnen og anvendelse af procedurer til at modvirke dem på en hurtig, sikker og effektiv måde.

 • Interagere med interessenter i lufthavne

  Mødes med regeringsembedsmænd, miljøeksperter, udviklere, særlige interessegrupper samt den brede offentlighed, brugere af lufthavne og andre interessenter for at vurdere forskellige tjenester, faciliteter og lufthavnens anvendelighed.

 • Vise tillid

  Udvise grader af modenhed ved fuldt ud at forstå ens egne kvaliteter og evner, som kan tjene som kilder til tillid i forskellige situationer.

 • Udføre forebyggende vedligeholdelse af lufthavn

  Udføre forebyggende vedligeholdelse af lufthavnsudstyr og -faciliteter for at opretholde sikkerhed, regelmæssighed og effektiv drift af lufttrafikken.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Følge anvisninger

  Følge anvisninger for at opnå mål og overholde tidsfrister.

 • Udføre manuelt arbejde selvstændigt

  Vise evne til at udføre grundlæggende manuelle opgaver uden hjælp eller assistance fra andre, uden at der er behov for tilsyn eller vejledning, og tage ansvar for egne handlinger.

 • Følge skriftlige instrukser

  Følge skriftlige anvisninger for at udføre en opgave eller gennemføre en trinvis procedure.

 • Anvende lufthavnsstandarder og -forskrifter

  Kende og anvende de accepterede standarder og forskrifter for europæiske lufthavne. Anvende viden til håndhævelse af lufthavnsregler, forskrifter og lufthavnens sikkerhedsplan.

 • Arbejde i et luftfartsteam

  Arbejde trygt i en gruppe inden for almen lufttrafik, hvor hver enkelt person opererer inden for sit eget ansvarsområde for at nå et fælles mål, såsom god forbrugerinteraktion, luftfartssikkerhed og vedligeholdelse af luftfartøjer.

 • Rapportere sikkerhedshændelser i lufthavn

  Udarbejde omfattende rapporter om sikkerhedshændelser i lufthavnen, f.eks. tilbageholdelse af uregerlige rejsende, konfiskering af bagage eller beskadigelse af lufthavnens ejendom.

Source: Sisyphus ODB