Profession vekselbureaumedarbejder

Vekselbureaumedarbejdere udfører kontante transaktioner for kunder i national og udenlandsk valuta. De giver oplysninger om vilkår og valutakurser for køb og salg af udenlandske valutaer, foretager pengeindskud, registrerer alle valutatransaktioner og kontrollerer penges ægthed.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Elektronisk kommunikation

  Datakommunikation ved hjælp af digitale hjælpemidler såsom computer, telefon eller e-mail.

 • Kundeservice

  Processer og principper i forhold til kunden, klienten, brugeren af tjenesteydelser og personlige tjenesteydelser; disse kan omfatte procedurer til at vurdere kundens eller tjenesteydelsesbrugerens tilfredshed.

 • Bankvirksomhed

  De brede og fortsat voksende bankaktiviteter og finansielle produkter, der forvaltes af banker, som spænder fra detailbankydelser, korporativ bankvirksomhed, investeringsbankvirksomhed og privatbanker til forsikring, børshandel, varehandel, handel med aktier, futures og optioner.

 • Udenlandsk valuta

  Valutaerne i forskellige lande, såsom euro, dollar eller yen, herunder deres vekselkurs og metoderne til valutaomregning.

Færdigheder

 • Levere oplysninger om finansielle produkter

  Give kunden eller klienten oplysninger om finansielle produkter, det finansielle marked, forsikringer, lån eller andre former for finansielle data.

 • Udføre kontoropgaver

  Udføre administrative opgaver såsom arkivere, maskinskrive rapporter og opretholde korrespondance.

 • Sørge for bogføring

  Holde styr på og færdiggøre alle formelle dokumenter, der repræsenterer en virksomheds eller et projekts økonomiske transaktioner.

 • Stå for finansielle transaktioner

  Forvalte valutaer, finansielle udvekslingsaktiviteter, indskud samt virksomheds- og kuponbetalinger. Forberede og forvalte gæstekonti og modtage betalinger med kontanter, kreditkort og debetkort.

 • Føre fortegnelser over finansielle transaktioner

  Sammenligne alle finansielle transaktioner, der gennemføres som led i den daglige drift af en virksomhed, og registrere dem i deres respektive regnskaber.

 • Handle med udenlandske valutaer

  Købe eller sælge udenlandsk valuta eller valuta på valutamarkedet for egen regning eller på vegne af en kunde eller institution med gevinst for øje.

Source: Sisyphus ODB