Profession ventilationstekniker inden for minedrift

Ventilationsteknikere inden for minedrift udformer og forvalter systemer og udstyr beregnet til at sikre lufttilførsel og -cirkulation i underjordiske miner og rettidig fjernelse af skadelige gasser. De koordinerer udformningen af ventilationsanlæg med minedriftsledelsen, den minesikkerhedsansvarlige og den tekniske planlægger inden for minedrift.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Elektronisk hydrodynamik

  Principperne for computermanipuleret strømningsmekanik, der er afgørende for adfærden af væsker i bevægelse. 

 • Konstruktionstegninger

  Forstå konstruktionstegninger, der beskriver konstruktionen af produkter, værktøjer og ingeniørsystemer.

 • Lovgivning om minesikkerhed

  De love, administrative bestemmelser og adfærdskodekser, der er relevante for sikkerheden i forbindelse med minedrift.

Færdigheder

 • Bruge en computer

  Bruge computerudstyr eller digitale enheder til kvalitetskontrol, datastyring og kommunikation. Følge instrukser givet af et computerprogram, oprette datafiler eller dokumenter.

 • Konstruere ventilationsnet

  Lave udkast til ventilationsnet. Udarbejde og planlægge ventilationssystemet ved hjælp af specialsoftware. Konstruere varme- eller køleanlæg efter behov. Forbedre ventilationsanlæggets effektivitet med henblik på et lavere energiforbrug.

 • Styre nødprocedurer

  Reagere hurtigt i tilfælde af en nødsituation og iværksætte planlagte beredskabsprocedurer.

 • Supervisere personale

  Føre tilsyn med udvælgelse, uddannelse, arbejdsindsats og motivation af personale.

 • Sikre overensstemmelse med sikkerhedslovgivning

  Gennemføre sikkerhedsprogrammer for at overholde nationale love og bestemmelser. Sikre, at udstyr og processer er i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Styre ventilation af mine

  Overvåge, undersøge og styre minens luftkvalitet. Overvåge ventilationsudstyret. Administrere luftprøvetagningsudstyr, der er beregnet til at identificere giftige gasser, og yde rådgivning og give anvisninger om, hvordan man fjerner dem, f.eks. ved at installere ventilationsblæsere.

 • Udarbejde tekniske rapporter

  Udarbejde tekniske rapporter, der beskriver resultaterne og processerne i den videnskabelige eller tekniske forskning, eller vurdere dets fremskridt. Disse rapporter hjælper forskere med at holde sig ajour med de seneste resultater.

 • Bruge mineplanlægningssoftware

  Bruge specialiseret software til planlægge, designe og skabe modeller for minedrift.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identificere stærke og svage sider ved forskellige abstrakte, rationelle koncepter som f.eks. spørgsmål, holdninger og tilgange til en specifik problematisk situation med henblik på at finde løsninger og alternative metoder til at tackle situationen.

Source: Sisyphus ODB