Profession videnskabelig assistent

Videnskabelige assistenter udfører akademisk forskning på det universitet eller den læreanstalt, de er tilknyttet. De kan hjælpe professorer, de er tilknyttet, deres vejleder, i deres forskning eller udvikle deres eget forskningsområde inden for den pågældende professors beslægtede felt.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Universitetsprocedurer

  En universitets indre funktion, f.eks. den relevante uddannelsesstøtte- og ledelsesstruktur, politikkerne og reglerne.

 • Videnskabelige forskningsmetoder

  Teoretisk metode anvendt inden for videnskabelig forskning, som omfatter baggrundsresearch, udarbejdelse og afprøvning af en hypotese, dataanalyse og konklusion på resultaterne.

Færdigheder

 • Bruge databehandlingsteknikker

  Indsamle, behandle og analysere relevante data og oplysninger, opbevare og ajourføre data korrekt og repræsentere tal og data ved hjælp af grafik og statistiske diagrammer.

 • Overvåge udviklingen inden for fagområde

  Følge op på ny forskning, lovgivning og andre væsentlige ændringer, arbejdsmarkedsrelaterede eller på anden måde forekommende på specialiseringsområdet.

 • Drøfte forslag til forskning

  Drøfte forslag og projekter med forskere, beslutte, hvilke ressourcer der skal tildeles, og om der skal arbejdes videre med undersøgelsen.

 • Assistere videnskabelige forskere

  Bistå ingeniører og videnskabsfolk med at gennemføre forsøg, foretage analyser, udvikle nye produkter eller processer, udvikle teori og foretage kvalitetskontrol.

 • Arkivere videnskabelig dokumentation

  Lagre dokumenter, såsom protokoller, analyseresultater og videnskabelige data ved hjælp af arkiveringssystemer, der gør det muligt for videnskabsfolk og ingeniører at anvende metoder og resultater fra tidligere undersøgelser i deres forskning.

 • Gennemføre videnskabelig forskning

  Planlægge videnskabelig forskning ved at formulere forskningsspørgsmålet og gennemføre empirisk forskning eller søge i litteratur for at undersøge og klarlægge forskningsspørgsmålet.

 • Udvikle videnskabelige teorier

  Formulere videnskabelige teorier baseret på empiriske observationer, indsamlede data og andre videnskabsfolks teorier.

 • Anvende videnskabelige metoder

  Anvende videnskabelige metoder og teknikker til efterforskning af fænomener ved at erhverve ny viden eller korrigere og integrere tidligere viden.

 • Skrive videnskabelige rapporter

  Præsentere hypotesen, resultaterne og konklusionerne af Deres videnskabelige forskning inden for Deres ekspertiseområde i en professionel publikation.

 • Skrive forslag til forskning

  Syntetisere og skrive forslag til forskning, der tager sigte på at løse forskningsmæssige problemer. Skitsere forslagets udgangspunkt og mål, det anslåede budget, risici og virkninger. Dokumentere de fremskridt, der er gjort, og den nye udvikling inden for det relevante fag og undersøgelsesområde.

Source: Sisyphus ODB