Profession video- og filmproduktionsassistent

Video- og filmproduktionsassistenter er ansvarlige for at tilrettelægge, tidsfastsætte og planlægge for de optrædende, mandskab og aktiviteter på en scene. De bistår video- og filminstruktørerne, opretholder budgetter og sikrer, at alle produktionsaktiviteter går efter planen.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Filmproduktionsproces

  De forskellige udviklingsstadier i produktionen af en film, f.eks. manuskriptskrivning, finansiering, optagelse, redigering og distribution.

Færdigheder

 • Koordinere prøver

  Tilrettelægge prøveskemaer for skuespillere og mandskab, indsamle og ajourføre nødvendige kontaktoplysninger samt tilrettelægge eventuelle yderligere møder for skuespillere og mandskab.

 • Samarbejde med teknisk personale under kunstneriske produktioner

  Koordinere dine kunstneriske aktiviteter med andre, der er specialiseret i den tekniske side af projektet. Oplyse det tekniske personale om dine planer og metoder og indhente feedback om gennemførlighed, omkostninger, procedurer og andre relevante oplysninger. Være i stand til at forstå ordforråd og praksis omkring tekniske spørgsmål

 • Udvikle projektplaner

  Definere projektets gennemførelsesstadier og opstille en tidsplan. Synkronisere de nødvendige aktiviteter under hensyntagen til produktionselementers konvergens. Udarbejde en tidsplan.

 • Anvende organisationsteknikker

  Anvende en række organisatoriske teknikker og procedurer, som gør det lettere at nå de fastsatte mål, såsom detaljeret planlægning af personalets planer. Anvende disse ressourcer effektivt og bæredygtigt og udvise fleksibilitet, når det er nødvendigt.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Analysere opfyldelse af mål

  Analysere de skridt, der er taget for at nå organisationens mål med henblik på at vurdere de fremskridt, der er gjort, gennemførligheden af målene og sikre, at målene kan opfyldes inden for de fastsatte frister.

 • Konsultere produktionsleder

  Rådføre sig med direktøren, producenten og kunderne i hele produktions- og efterproduktionsforløbet.

 • Koordinere transport

  Planlægning af transportoperationer.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Anvende virksomhedspolitikker

  Anvende de principper og regler, der gælder for en organisations aktiviteter og processer.

 • Håndtere papirarbejde

  Håndtere arbejdsrelateret papirarbejde, der sikrer, at alle relevante krav er opfyldt.

Source: Sisyphus ODB