Profession videodesigner

Videodesignere udvikler et designkoncept for projicerede billeder til en forestilling og superviserer dets udførelse. Deres arbejde er baseret på forskning og kunstnerisk vision. Deres design påvirkes af og indvirker på andre design og skal stemme overens med disse design og den overordnede kunstneriske vision. Derfor arbejder designerne tæt sammen med de kunstneriske ledere, operatørerne og det kunstneriske team. Videodesignere forbereder mediefragmenter, der skal bruges i en forestilling, som kan involvere optagelse, komposition, manipulering og redigering. Under prøver og under forestillingen instruerer de operatørerne i at opnå optimal timing og manipulation. Videodesignerne udarbejder planer, kort, cue cards og anden dokumentation til støtte for operatørerne og produktionspersonalet. Videodesignere arbejder nogle gange også som selvstændige kunstnere og skaber videokunst uden for forestillinger.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Fremlægge detaljerede designforslag

  Udarbejde og fremlægge detaljerede forslag til udformning af en bestemt produktion til en blandet gruppe mennesker, herunder personale inden for teknik, kunst og ledelse.

 • Vurdere elektricitetsbehov

  Forberede og forvalte elforsyningen til forskellige områder.

 • Undersøge nye idéer

  Grundigt søge efter oplysninger med henblik på at udvikle nye idéer og koncepter til udformning af en specifik produktion.

 • Betjene kommunikationsudstyr

  Oprette, afprøve og betjene forskellige typer kommunikationsudstyr såsom transmissionsudstyr, digitalt netudstyr eller telekommunikationsudstyr.

 • Drive en medieserver

  Oprette og drive en medieserver.

 • Tilpasse eksisterende designs til ændrede omstændigheder

  Tilpasse et eksisterende design til ændrede omstændigheder og sikre, at den kunstneriske kvalitet af det oprindelige design afspejles i det endelige resultat.

 • Udvikle designidéer i et samarbejde

  Dele og udvikle ideer til design med det kunstneriske team. Konceptualisere nye idéer selvstændigt og sammen med andre. Præsentere din idé, få feedback og tage synspunkterne i betragtning. Sørge for, at designet passer sammen med andre designeres arbejde.

 • Analysere partitur

  Analysere et musikstykkes partitur, form, temaer og struktur.

 • Tune en projektor

  Fokusere og indstille en projektor.

 • Analysere det kunstneriske koncept baseret på sceneoptræden

  Analysere det kunstneriske koncept, formen og strukturen af en liveoptræden baseret på observationer under prøver eller improvisation. Skabe et struktureret grundlag for udformningsprocessen til en bestemt produktion.

 • Arbejde sikkert med mobile elektriske systemer under opsyn

  Træffe de nødvendige forholdsregler, samtidig med at der sørges for midlertidig fordeling af strøm til præstations- og kunstdriftsformål under tilsyn.

 • Udvikle designkoncepter

  Søge information med henblik på at udvikle nye idéer og koncepter til udformning af en bestemt produktion. Læse manuskripter og søge rådgivning hos direktører og andre medarbejdere med henblik på at udvikle koncepter og planlægge produktionen.

 • Overvåge udviklingen inden for teknologi anvendt til design

  Identificere og undersøge den seneste udvikling inden for teknologi og materialer, der anvendes i sektoren for liveoptræden, med henblik på at skabe en opdateret teknisk baggrund for et personligt designarbejde.

 • Give personalet anvisninger i, hvordan forestillingen skal gennemføres

  Give alle teammedlemmer instrukser om, hvordan de skal gennemføre forestillingen.

 • Sikre den kunstneriske kvalitet af en forestilling

  Observere showet, forudse og reagere på eventuelle tekniske problemer, og sikre en optimal kunstnerisk kvalitet.

 • Redigere digitale bevægelige billeder

  Bruge specialiseret software til at redigere videobilleder til brug i en kunstnerisk produktion.

 • Bekræfte gennemførlighed

  Fortolke en kunstnerisk plan og kontrollere, om det beskrevne design kan udføres.

 • Kommunikere under forestilling

  Kommunikere effektivt under liveoptræden, tage højde for eventuelle funktionsfejl.

 • Tilpasse sig kunstneres kreative behov

  Arbejde med kunstnere og søge at forstå den kreative vision og tilpasse sig den. Udnytte dine evner og færdigheder fuldt ud for at opnå det bedst mulige resultat.

 • Foreslå forbedringer af kunstnerisk produktion

  Vurdere tidligere kunstneriske aktiviteter med henblik på at forbedre fremtidige projekter.

 • Udføre kvalitetskontrol af design under en gennemgang

  Kontrollere og sikre kvaliteten af designresultaterne i løbet af en gennemgang.

 • Opdatere designresultater under prøver

  Opdatere designresultaterne på baggrund af scenebilleder under prøver, især hvor de forskellige design og handlinger er integreret.

 • Bruge teknisk dokumentation

  Forstå og bruge teknisk dokumentation i den overordnede tekniske proces.

 • Analysere et manuskript

  Opdele et manuskript ved at analysere dramaturgien, formen, temaerne og strukturen af et manuskript. Gennemføre relevant forskning, hvis det er nødvendigt.

 • Overvåge sociologiske tendenser

  Identificere og undersøge sociologiske tendenser og bevægelser i samfundet.

 • Arbejde ergonomisk

  Anvende ergonomiske principper i tilrettelæggelsen af arbejdspladsen, samtidig med at udstyr og materialer håndteres manuelt.

 • Analysere scenografi

  Analysere udvælgelse og fordeling af væsentlige elementer på en scene.

Source: Sisyphus ODB