Profession videokunstner

Videokunstnere skaber videoer ved hjælp af analoge eller digitale teknikker med henblik på at opnå særlige virkninger, animation eller andre animationsbilleder ved hjælp af film, videoer, billeder, computere eller andre elektroniske værktøjer.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kunsthistorie

  Kunstens og kunstnernes historie, den kunstneriske udvikling gennem århundreder og dens nutidige udviklingstendenser.

 • Arbejdsmarkedslovgivning

  Lovgivning på nationalt eller internationalt plan, der regulerer arbejdsvilkår på forskellige områder mellem arbejdsmarkedets parter, såsom regeringen, arbejdstagere, arbejdsgivere og fagforeninger.

 • Intellektuel ejendomsret

  De forordninger, der regulerer rettighederne til beskyttelse af intellektuel ejendom mod ulovlig krænkelse.

Færdigheder

 • Skabe digitale billeder

  Skabe og behandle to- og tredimensionale digitale billeder, der gengiver animerede objekter eller illustrerer en proces ved hjælp af computeranimations- eller modelleringsprogrammer.

 • Omdanne til animeret objekt

  Omdanne virkelige genstande til visuelle animationselementer ved hjælp af animationsmetoder, såsom optisk scanning.

 • Tilpasse kunstnerisk plan til lokation

  Tilpasse planer til andre lokationer i forhold til det kunstneriske koncept.

 • Udvikle special effects

  Skabe særlige visuelle effekter som krævet i manuskriptet, blande kemikalier og fremstille specifikke dele af et bredt udvalg af materialer.

 • Redigere digitale bevægelige billeder

  Bruge specialiseret software til at redigere videobilleder til brug i en kunstnerisk produktion.

 • Skabe levende billeder

  Skabe og udvikle todimensionale og tredimensionale billeder i bevægelse og animationer.

 • Vedligeholde audiovisuelt udstyr

  Udføre rutinemæssige vedligeholdelsesopgaver på audiovisuelt udstyr samt mindre reparationer, såsom udskiftning af dele og kalibrering af instrumenter på udstyr, der anvendes til behandling af lyd og billeder.

 • Klargøre personligt arbejdsmiljø

  Rette indstillinger eller positioner for dine arbejdsinstrumenter og tilpasse dem, inden driften påbegyndes.

 • Skabe animerede fortællinger

  Udvikle animerede fortællinger og story lines ved hjælp af computersoftware og håndtegningsteknikker.

 • Arrangere kameraer

  Stille kamera på plads og forberede dem til brug.

 • Indsamle referencematerialer for kunstværker

  Samle prøver af de materialer, som du forventer at bruge i skabelsesprocessen, især hvis det ønskede kunstværk kræver kvalificeret arbejdskraft eller særlige produktionsprocesser.

 • Definere kunstnerisk tilgang

  Definere din egen kunstneriske tilgang ved at analysere dit tidligere arbejde og din ekspertise, identificere komponenterne i din kreative signatur og tage udgangspunkt i disse undersøgelser for at beskrive din kunstneriske vision.

 • Sætte kunstværker i en kontekst

  Identificere påvirkninger og placere dit værk inden for en bestemt retning, som kan være af kunstnerisk, æstetisk eller filosofisk karakter. Analysere udviklingen i de kunstneriske retninger, konsultere eksperter på området, overvære arrangementer osv.

 • Udforme computergrafik

  Anvende forskellige visuelle teknikker med henblik på at designe grafisk materiale. Kombinere grafiske elementer med henblik på kommunikation af koncepter og idéer.

 • Udvikle animationer

  Udforme og udvikle visuelle animationer ved hjælp af kreativitet og computerfærdigheder. Livagtiggøre objekter eller karakterer ved at manipulere lys, farve, tekstur, skygge og gennemsigtighed eller manipulere statiske billeder for at skabe en bevægelsesillusion.

 • Blande levende billeder

  Følge forskellige videostrømme af en live-forestilling og mikse dem sammen ved hjælp af specialudstyr og software.

 • Administrere online-indhold

  Sikre, at webstedets indhold er opdateret, organiseret, attraktivt og opfylder målgruppens behov, krav til virksomheden og internationale standarder ved at kontrollere forbindelserne og fastlægge tidsrammerne for og rækkefølgen af offentliggørelse.

 • Levere multimedieindhold

  Udvikle multimediematerialer såsom skærmbilleder, grafik, diasshow, animationer og videoer til brug som indhold integreret i en bredere informationssammenhæng.

 • Tune en projektor

  Fokusere og indstille en projektor.

 • Samarbejde med teknisk personale under kunstneriske produktioner

  Koordinere dine kunstneriske aktiviteter med andre, der er specialiseret i den tekniske side af projektet. Oplyse det tekniske personale om dine planer og metoder og indhente feedback om gennemførlighed, omkostninger, procedurer og andre relevante oplysninger. Være i stand til at forstå ordforråd og praksis omkring tekniske spørgsmål

Source: Sisyphus ODB