Profession videotekniker

Videoteknikere etablerer, forbereder, kontrollerer og vedligeholder udstyr for at give den bedst mulige projicerede billedkvalitet for en liveoptræden. De samarbejder med mandskabet om at losse, etablere og betjene videoudstyr og instrumenter.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Arrangere kameraer

  Stille kamera på plads og forberede dem til brug.

 • Arbejde med respekt for egen sikkerhed

  Anvende sikkerhedsreglerne i overensstemmelse med uddannelse og instruktion og være baseret på en solid forståelse af forebyggende foranstaltninger og risici for din egen personlige sundhed og sikkerhed.

 • Tilpasse sig kunstneres kreative behov

  Arbejde med kunstnere og søge at forstå den kreative vision og tilpasse sig den. Udnytte dine evner og færdigheder fuldt ud for at opnå det bedst mulige resultat.

 • Holde sig ajour med tendenser

  Overvåge og følge nye tendenser og den seneste udvikling inden for specifikke sektorer.

 • Vedligeholde audiovisuelt udstyr

  Udføre rutinemæssige vedligeholdelsesopgaver på audiovisuelt udstyr samt mindre reparationer, såsom udskiftning af dele og kalibrering af instrumenter på udstyr, der anvendes til behandling af lyd og billeder.

 • Arrangere udstyr rettidigt

  Sørg for at installere udstyret i overensstemmelse med frister og tidsplaner.

 • Arbejde sikkert med mobile elektriske systemer under opsyn

  Træffe de nødvendige forholdsregler, samtidig med at der sørges for midlertidig fordeling af strøm til præstations- og kunstdriftsformål under tilsyn.

 • Arbejde ergonomisk

  Anvende ergonomiske principper i tilrettelæggelsen af arbejdspladsen, samtidig med at udstyr og materialer håndteres manuelt.

 • Justere projektor

  Justere styringen af projektionsudstyr med henblik på at opnå et klart og velplaceret billede.

 • Forstå kunstnerisk koncept

  Fortolke en kunstners udtryk eller demonstration af deres kunstnerisk koncept, oprindelse og processer og stræbe efter at dele deres syn.

 • Bruge personlige værnemidler

  Gøre brug af beskyttelsesudstyr i henhold til uddannelse, instruktion og manualer. Besigtige udstyret og anvende det konsekvent.

 • Pakke elektronisk udstyr

  Pakke følsomt elektronisk udstyr til oplagring og transport på sikker vis.

 • Klargøre personligt arbejdsmiljø

  Rette indstillinger eller positioner for dine arbejdsinstrumenter og tilpasse dem, inden driften påbegyndes.

 • Arrangere projektionsudstyr

  Installere og tilslutte udstyr til projektion i en kunstnerisk sammenhæng.

 • Følge sikkerhedsforskrifter for arbejde i højden

  Træffe de nødvendige forholdsregler og følge en række foranstaltninger, der vurderer, forebygger og håndterer risici under arbejde i stor højde over jorden. Forhindre, at personer, der arbejder under disse strukturer, bringes i fare og undgå fald fra stiger, mobile stilladser, faste arbejdsbroer, personlifte osv., da dette kan forårsage dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

 • Køre en projektion

  Betjene projektionsudstyr på en sikker og effektiv måde for at projicere billeder på en baggrund i en kunstnerisk eller kulturel ramme.

 • Administrere personlig faglig udvikling

  Tage ansvar for livslang læring og løbende faglig udvikling. Deltage i læring for at støtte og ajourføre de faglige kvalifikationer. Udpege prioriterede områder for faglig udvikling baseret på overvejelser om egen praksis og gennem kontakt med ligestillede og interessenter.

Source: Sisyphus ODB