Profession vildtplejer

Vildtplejere forvalter levesteder og vildtbestanden i et bestemt område. 

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Dyrevelfærdslovgivning

  De retlige grænser, fagetiske regler, de nationale og EU's lovgivningsrammer og retlige procedurer for at arbejde med dyr og levende organismer og sikre deres velfærd og sundhed.

 • Fødevaresikkerhed i forbindelse med vildtkød

  Forstå forvaltningen af fødevaresikkerheden og de nationale krav til vildtkød.

 • Viden om vildtarter

  Viden om biologien og økologien for relevante vildtarter, herunder fuglevildt, råvildt og fiskeri.

Færdigheder

 • Forvalte vildtplejeplaner

  Fastlægge, forvalte og overvåge en vildthåndteringsplan for at sikre, at der er tilstrækkeligt med vildt som f.eks. hjorte, fasaner, agerhøner og ryper.

 • Organisere jagter

  Planlægge og organisere jagter og fisketure.

 • Forvalte habitater til gavn for vildtet

  Udvikle og anvende en plan for forvaltningen af habitater

 • Vedligeholde jagtudstyr

  Reparere jagtudstyr, bygninger og vildtindhegninger. Rengøre våben efter brug.

 • Kontrollere produktion af vildtkød til konsum

  Støtte hygiejnisk håndtering af dødt vildt. Inspicere vildtkroppe for at sikre, at de er egnede til konsum. Sikre, at kød fra vildt håndteres, oplagres og forsendes hygiejnisk og i henhold til lovkrav.

 • Fjerne rovdyr

  Kontrollere rovdyr såsom ræve, krager og rotter ved skydning og fælder.

 • Administrere dyrehygiejne

  Planlægge og anvende passende hygiejneforanstaltninger til at forebygge overførsel af sygdomme og sikre en effektiv generel hygiejne. Opretholde og følge hygiejneprocedurer og -bestemmelser i arbejdet med dyr og kommunikere hygiejnekontrol på stedet og protokoller til andre. Håndtere sikker bortskaffelse af affald i henhold til bestemmelsessted og lokale forskrifter.

 • Opdrætte vildt

  Opdrætte og passe ungvildt i overensstemmelse med en produktionsplan for vildt.

 • Beskytte vildt

  Forhindre uautoriseret jagt ved at patruljere området om natten.

Source: Sisyphus ODB