Profession vindenergiingeniør

Vindenergiingeniører projekterer og installerer vindmølleparker og -udstyr. De undersøger og tester placeringer for at finde den mest produktive beliggenhed, tester udstyr, som f.eks. vindturbineblade, og udvikler strategier for en mere effektiv energiproduktion og miljømæssig bæredygtighed.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Tekniske tegninger

  Tegnesoftware og forskellige symboler, perspektiver, måleenheder, systemer til markering, visuelle stilarter og layout, der anvendes i tekniske tegninger.

 • Vedvarende energiteknologier

  De forskellige typer energikilder, der ikke kan udtømmes, som f.eks. vind, sol, vand, biomasse og biobrændsel. De forskellige teknologier, der anvendes til at implementere disse typer energi i stigende grad, såsom vindmøller, vandkraftdæmninger, solceller og koncentreret solenergi.

 • Typer af vindmøller

  De to hovedtyper af vindmøller, nemlig dem, der roterer langs en horisontal akse, eller dem, der roterer langs en lodret akse, og deres undertyper. Egenskaberne og anvendelserne af hver af disse.

 • Bygningsingeniørarbejde

  Den tekniske disciplin, der vedrører studiet af udformningen, konstruktionen og vedligeholdelsen af naturligt opbyggede bygværker, såsom veje, bygninger og kanaler.

 • Meteorologi

  Det videnskabelige studie af atmosfæren, atmosfæriske fænomener og atmosfæriske virkninger på vejret.

 • Tekniske principper

  De tekniske elementer, såsom funktionalitet, replikation og omkostninger i forbindelse med udformning, og hvordan de anvendes ved afslutningen af tekniske projekter.

 • Aerodynamik

  Det videnskabelige område, der beskæftiger sig med den måde, hvorpå gasser interagerer med legemer i bevægelse. Da vi normalt beskæftiger os med atmosfærisk luft, er aerodynamik primært rettet mod luftmodstand og løftekraft, som skyldes, at luften passerer over og rundt om faste legemer.

 • Maskinprodukter til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed

  Maskinprodukter til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed, deres funktioner, egenskaber og retlige og forskriftsmæssige krav.

 • Elektrisk udladning

  Kvaliteter og anvendelser af elektrisk udladning, herunder spænding og elektroder.

 • Systematiske udviklingsprocesser

  Systematisk tilgang til udvikling og vedligeholdelse af tekniske systemer.

 • Elgeneratorer

  Principper og operationer for udstyr, der kan omdanne mekanisk energi til elektrisk energi, f.eks. dynamoer og generatorer, rotorer, statorer, armaturer og felter.

 • Sikkerhedsbestemmelser for elarbejde

  Overensstemmelse med sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikres i forbindelse med installation, drift og vedligeholdelse af bygninger og udstyr, der fungerer ved produktion, transmission og distribution af elektricitet, såsom passende sikkerhedsudstyr, håndteringsprocedurer for udstyr og forebyggende foranstaltninger.

Færdigheder

 • Designe vindmøller

  Udforme de elektriske komponenter og blade, der anvendes i udstyr, som omdanner vindenergi til el-kraft, og sikre, at konstruktionen er optimeret for at garantere en sikker og effektiv energiproduktion.

 • Sikre overensstemmelse med sikkerhedslovgivning

  Gennemføre sikkerhedsprogrammer for at overholde nationale love og bestemmelser. Sikre, at udstyr og processer er i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne.

 • Undersøge steder til vindmølleparker

  Udføre forskning på stedet og anvende et vindatlas med henblik på at evaluere forskellige placeringer, der kan være egnede til opførelse af grupper af vindmøller, samt foretage opfølgende undersøgelser på stedet for at støtte udviklingen af konstruktionsplaner.

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Kontrollere vindmøller

  Udføre rutinemæssige eftersyn af vindmøller ved at klatre op på møllerne og omhyggeligt efterse alle dele for at identificere eventuelle problemer og vurdere, om det er nødvendigt at foretage reparationer.

 • Godkende teknisk design

  Give samtykke til den færdige konstruktion for at gå videre til egentlig fremstilling og montering af produktet.

 • Registrere testdata

  Registrere data, der specifikt er blevet identificeret i forbindelse med de foregående test for at verificere, at resultaterne af testen fører til specifikke resultater, eller at tage spørgsmålet op til fornyet overvejelse under ekstraordinære eller usædvanlige input.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Rapportere testresultater

  Rapportere testresultater med fokus på resultater og anbefalinger, idet der skelnes mellem alvorlighedsgrader. Medtage relevante oplysninger fra prøvningsplanen og gennemgå testmetoderne ved hjælp af parametre, tabeller og visuelle metoder til forklaring, hvor det er nødvendigt.

 • Oplyse om vindmøller

  Give organisationer og enkeltpersoner, som søger efter alternative energimetoder, oplysning om omkostninger, fordele og ulemper ved installation og brug af vindmøller, både til boliger og fælles, og hvad der skal tages i betragtning, når man overvejer at indføre vindmølleteknologi.

 • Teste vindmøllevinger

  Afprøve nye design af vindmøllevinger, som er beregnet til brug i vindmølleparker i lufttunneler, der er konstrueret til formålet, og som sikrer, at vingerne er funktionelle og sikre til brug i den relevante vindmøllepark.

 • Bruge teknisk tegnesoftware

  Skabe tekniske designs og tekniske tegninger ved hjælp af specialiseret software.

 • Udvikle testprocedurer

  Udvikle testprotokoller for at gøre det muligt at foretage en række analyser af produkter, systemer og komponenter.

Source: Sisyphus ODB