Profession virksomhedsjurist

Virksomhedsjurister tilbyder juridisk rådgivning og repræsentation til selskaber og organisationer. De rådgiver om spørgsmål vedrørende skatter, juridiske rettigheder og patenter, international handel, varemærker og juridiske finansielle spørgsmål i forbindelse med driften af en virksomhed.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Juridisk terminologi

  Særlige betegnelser og udtryk, der anvendes på det retlige område.

 • Domstolsprocedurer

  De regler, der gælder i forbindelse med behandlingen af en retssag og under retsmøderne, og hvordan disse handlinger forløber.

 • Retsundersøgelser

  Metoderne og procedurerne for forskning i juridiske spørgsmål, såsom forordningerne, og forskellige tilgange til analyser og indsamling af oplysninger samt viden om, hvordan forskningsmetoden kan tilpasses til et specifikt tilfælde for at indhente de krævede oplysninger.

 • Sagsstyring

  Procedurerne i en retssag fra åbning til lukning, såsom dokumentation, der skal udarbejdes og behandles, de personer, der er involveret i forskellige faser af sagen, samt de krav, der skal opfyldes, før sagen kan afsluttes.

 • Selskabsret

  De juridiske regler, der gælder for, hvordan interessenter i erhvervslivet (f.eks. aktionærer, ansatte, direktører, forbrugere osv.) interagerer med hinanden, og hvilke forpligtelser selskaber har overfor deres interessenter.

Færdigheder

 • Forhandle advokatsalærer

  Forhandle med klienter om kompensation for juridiske tjenesteydelser i eller uden for retten, såsom betaling pr. time eller efter fast takst.

 • Kompilere juridiske dokumenter

  Kompilere og indsamle juridiske dokumenter fra en specifik sag med henblik på at støtte en undersøgelse eller i forbindelse med et søgsmål på en måde, der er i overensstemmelse med lovgivningen, og sikre, at fortegnelser vedligeholdes korrekt.

 • Fremlægge argumenter på en overbevisende måde

  Fremføre argumenter under en forhandling eller en debat eller skriftligt på en overbevisende måde for at få mest mulig støtte til talerens eller forfatterens sag.

 • Udvikle et fagligt netværk

  Nå ud til og mødes med folk i en professionel kontekst. Finde et fælles grundlag og bruge dine kontakter til gavn for begge parter. Holde styr på folk i dit eget professionelle netværk og holde dig opdateret om deres aktiviteter.

 • Fremlægge retlige argumenter

  Fremlægge retlige argumenter under et retsmøde eller under forhandlinger eller skriftligt efter en retssag vedrørende resultatet og dommen med henblik på at sikre de bedst mulige udfald for klienten eller sikre, at afgørelsen følges. Præsentere disse argumenter på en måde, der er i overensstemmelse med forordninger og retningslinjer, og som er tilpasset sagens specifikationer.

 • Yde juridisk rådgivning

  Yde rådgivning til klienter for at sikre, at deres handlinger er i overensstemmelse med loven og mest fordelagtige for deres situation og specifikke sag, f.eks. information, dokumentation eller rådgivning om fremgangsmåder, hvis klienten ønsker at anlægge sag, eller der er anlagt anlægge sag mod dem.

 • Analysere muligheder for håndhævelse

  Undersøge klientens aktuelle situation, idéer og ønsker i et juridisk perspektiv med henblik på at vurdere deres juridiske berettigelse eller muligheder for håndhævelse.

 • Konsultere forretningskunder

  Kommunikere med kunder i en virksomhed eller et virksomhedsprojekt med henblik på at introducere nye idéer, få feedback og finde løsninger på problemer.

 • Beskytte kunders interesser

  Beskytte kunders interesser og behov ved at træffe de nødvendige foranstaltninger og undersøge alle muligheder for at sikre, at kunderne opnår det foretrukne resultat.

 • Besvare forespørgsler

  Besvare forespørgsler og anmodninger om oplysninger fra andre organisationer og borgere.

 • Analysere juridiske beviser

  Analysere bevismateriale, f.eks. bevismateriale i straffesager, juridisk dokumentation vedrørende en sag eller anden dokumentation, der kan betragtes som bevismateriale, for at opnå et klart billede af sagen og nå frem til beslutninger.

 • Fortolke loven

  Fortolke loven i forbindelse med efterforskningen af en sag for at få kendskab til de korrekte procedurer i sagen, sagens specifikke status og de involverede parter, de mulige udfald, og hvordan man præsenterer de bedste argumenter for det mest gunstige resultat.

 • Bevare fortrolighed

  Overholde de regler, der gælder for videregivelse af oplysninger, bortset fra til en anden bemyndiget person.

 • Bruge rådgivningsteknikker

  Rådgive kunder i forskellige personlige eller faglige anliggender.

 • Identificere klienters behov

  Identificere de områder, hvor kunden kan have behov for støtte, og undersøge muligheder for at opfylde disse behov.

Source: Sisyphus ODB