Profession vurderingsmedarbejder inden for guld-sølv-ædelmetaller

Vurderingsmedarbejdere inden for guld-sølv-ædelmetaller tester og analyserer ædle metaller såsom sølv og guld for at bestemme bestanddelenes værdi og egenskaber ved hjælp af kemiske og fysiske teknikker. De adskiller også ædle metaller eller andre bestanddele fra andre materialer.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Analytisk kemi

  Instrumenter og metoder til adskillelse, identifikation og mængdebestemmelse af stof — de kemiske bestanddele af naturlige og kunstige materialer og opløsninger.

 • God laboratoriepraksis

  Forskriftsmæssige krav og god laboratoriepraksis (GLP), der anvendes i den relevante produktionssektor.

 • Kemi

  Stoffers sammensætning, struktur og egenskaber og processerne og transformationerne, de gennemgår, samt brugen af forskellige kemikalier og deres interaktion, produktionsteknikker, risikofaktorer og bortskaffelsesmetoder.

 • ædelmetaller

  Typer af sjældne metaller, der forekommer naturligt, og som har en høj økonomisk værdi.

 • Kemiske processer

  De relevante kemiske processer, der anvendes ved fremstilling, såsom rensning, adskillelse, emulgering og dispersion.

 • Laboratorieteknikker

  Teknikker, der anvendes inden for naturvidenskabens forskellige områder med henblik på at tilvejebringe forsøgsdata, såsom gravimetrisk analyse, gaskromatografi, elektroniske eller termiske metoder.

 • Karakteristika ved ædelmetaller

  Variationer i ædelmetaller afhængigt af tæthed, korrosionsbestandighed, ledeevne, lysrefleksion og kvalitet.

 • Metal- og metalmalmprodukter

  De tilbudte metal- og metalmalmprodukter, deres funktionaliteter, egenskaber og retlige og forskriftsmæssige krav.

 • Statistik

  Studiet af statistisk teori, metoder og praksis såsom indsamling, tilrettelæggelse, analyse, fortolkning og præsentation af data. Det vedrører alle datamæssige aspekter, herunder planlægning af dataindsamling i form af udarbejdelse af spørgeundersøgelser og eksperimenter med henblik på at forudsige og planlægge arbejdsrelaterede aktiviteter.

Færdigheder

 • Udføre laboratorietest

  Gennemføre test i et laboratorium for at frembringe pålidelige og præcise data til understøttelse af den videnskabelige forskning og produkttestning.

 • Vedligeholde udstyr til forarbejdning af malm

  Vedligeholde og rengøre udstyr, fjerne skrald og spild.

 • Angive formålet med en analyse

  Identificere kundens behov og vælge passende analysemetoder, der passer til et specifikt formål, f.eks. kvalitetssikring, procesudvikling eller -forbedring, produktion og videnskabelig forskning.

 • Bruge udstyr til kemisk analyse

  Bruge laboratorieudstyr, f.eks. atomabsorptionsudstyr, pH- og ledningsevnemålere eller saltsprøjtekamre.

 • Teste råmineraler

  Udtage prøver af mineralske materialer til testformål. Udføre forskellige kemiske og fysiske test af materialerne.

 • Anvende sikkerhedsprocedurer på laboratorium

  Sørge for, at laboratorieudstyr anvendes på en sikker måde, og håndtering af prøver er korrekt. Arbejde for at sikre, at forskningsresultater er gyldige.

 • Adskille metaller fra malm

  Anvende forskellige kemiske og fysiske metoder til at adskille mineraler malmen, f.eks. magnetiske, elektriske eller kemiske metoder

 • Håndtere kemikalier

  Håndtere industrikemikalier sikkert; anvende dem effektivt og sikre, at der ikke sker skade på miljøet.

Source: Sisyphus ODB