Profession webindholdsadministrator

Webindholdsadministratorer passer eller skaber indhold til en webplatform i overensstemmelse med de langsigtede strategiske mål, politikker og procedurer for en organisations onlineindhold eller deres kunder. De kontrollerer og overvåger overholdelsen af standarder, love og bestemmelser om privatlivets fred og sikrer weboptimering. De er også ansvarlige for at integrere det arbejde, der udføres af forfattere og designere, så de kan udarbejde et endeligt layout, der er foreneligt med virksomhedsstandarderne.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Software til oprettelse af websider

  Software, der leverer forprogrammerede elementer, som gør det muligt at udvikle interaktive multimedieapplikationer til at redigere, strukturere og opsætte indhold til udgivelse.

 • Lovmæssige krav til IKT-produkter

  De internationale bestemmelser vedrørende udvikling og anvendelse af IKT-produkter.

 • Udgivelsesstrategi

  Metoder, regler, medier og værktøjer til udgivelse af indhold fra indholdsstyringssystemer i enkelte kilder eller på tværs af medier.

 • Informationsstruktur

  Den type infrastruktur, som definerer dataformatet: halvstruktureret, ustruktureret og struktureret.

 • Nøgleord i digitalt indhold

  Digitale værktøjer til at foretage søgning på nøgleord. Informationssøgesystemerne identificerer indholdet af et dokument ved hjælp af nøgleord og metadata.

 • Typografiark til computersprog

  Den gren af computersprog, der gør det muligt at præsentere strukturerede dokumenter, f.eks. CSS ("Cascading Style Sheets"). Disse dokumenter skal følge stilblade, en række stilistiske bestemmelser såsom skrifttype, farve og layout.

 • Webprogrammering

  Det programmeringsparadigme, der er baseret på at kombinere formateringssprog (som tilfører sammenhæng og struktur til tekst) og anden webprogrammeringskode, såsom AJAX, javascript og PHP, med henblik på at gennemføre passende tiltag og visualisere indholdet.

 • Processer til indholdsudvikling

  Specialiserede teknikker, der anvendes til at designe, skrive, samle, redigere og organisere digitalt indhold såsom tekst, grafik og videoer til offentliggørelse.

Færdigheder

 • Bruge CMS-software

  Bruge software, der muliggør publikation, redigering og indholdsændring samt vedligeholdelse fra en central grænseflade.

 • Administrere metadata om indhold

  Anvende metoder og procedurer til indholdsstyring til at definere og anvende metadatakoncepter, f.eks. dataoprettelser, med henblik på at beskrive, organisere og arkivere indhold, såsom dokumenter, video- og lydfiler, applikationer og billeder.

 • Omsætte krav til visuelt design

  Udvikle visuel udformning fra givne specifikationer og krav baseret på en analyse af omfanget og målgruppen. Skabe en visuel præsentation af idéer såsom logoer, webstedsgrafik, digitale spil og layout.

 • Tolke tekniske tekster

  Læse og forstå tekniske tekster, der giver oplysninger om, hvordan en opgave skal udføres, normalt forklaret i trin.

 • Identificere kundekrav

  Anvende teknikker og værktøjer såsom undersøgelser, spørgeskemaer, IKT-applikationer med henblik på at frembringe, definere, analysere, dokumentere og vedligeholde brugerkrav fra systemer, tjenester eller produkter.

 • Samle indhold

  Hente, vælge og organisere indhold fra specifikke kilder i overensstemmelse med kravene til output-medier, såsom trykt materiale, onlineapplikationer, platforme, websteder og video.

 • Levere skriftligt indhold

  Kommunikere information i skriftlig form via digitale eller trykte medier alt efter målgruppens behov. Strukturere indholdet i henhold til specifikationer og standarder. Anvende grammatiske og retstavningsregler.

 • Garantere overholdelse af lovkrav

  Garantere overholdelse af etablerede og gældende standarder og lovkrav som f.eks. specifikationer, politikker, standarder eller lovgivning for det mål, som organisationerne tilstræber at opnå.

 • Integrere indhold i outputmedier

  Samle og integrere medie- og tekstindhold i online- og offlinesystemer, såsom websteder, platforme, applikationer og sociale medier, med henblik på offentliggørelse og distribution.

 • Udføre kvalitetssikring af indhold

  Foretage validering af indhold ved at gennemgå det ud fra formel og funktionel kvalitet, anvendelighed og gældende standarder.

 • Lave indholdsoverskrift

  Finde på en interessant titel, der henleder folks opmærksomhed på indholdet i din artikel, historie eller publikation.

 • Anvende indholdstyper

  Brug MIME-typer og undertyper som standardidentifikator for at angive typen af data, som en fil indeholder, såsom type af link, objekt, script og stilelement og medietype.

 • Bruge markup language

  Anvende computersprog, der kan skelnes grammatisk fra teksten, tilføje anmærkninger til et dokument, specificere layoutet og behandlingstyperne i dokumenter såsom HTML.

 • Garantere overholdelse af virksomhedskrav

  Garantere, at medarbejdernes aktiviteter er i overensstemmelse med virksomhedsbestemmelser som implementeret igennem retningslinjer, direktiver, politikker og programmer for kunder og virksomheder.

 • Efterleve forskrifter

  Sikre, at du er behørigt informeret om de lovgivningsmæssige bestemmelser, der gælder for en bestemt aktivitet, og overholder regler, politikker og love i tilknytning hertil.

 • Anvende værktøjer til udvikling af indhold

  Bruge specialiserede værktøjer til indholdsudvikling, såsom indholds- og terminologistyringssystemer, oversættelseshukommelsessystemer, sprogkontrol og redigeringsprogrammer til at generere, samle og omdanne indhold i overensstemmelse med specificerede standarder.

 • Levere multimedieindhold

  Udvikle multimediematerialer såsom skærmbilleder, grafik, diasshow, animationer og videoer til brug som indhold integreret i en bredere informationssammenhæng.

 • Identificere lovkrav

  Gennemføre forskning vedrørende gældende retlige og normative procedurer og standarder, analysere og udlede retlige krav, der gælder for organisationen, dens politikker og produkter.

 • Udføre søgemaskineoptimering

  Udføre optimal markedsføringsforskning og -strategier for søgemaskiner (også kaldet SEM) med henblik på at øge onlinetrafik og eksponering på internettet.

 • Administrere online-indhold

  Sikre, at webstedets indhold er opdateret, organiseret, attraktivt og opfylder målgruppens behov, krav til virksomheden og internationale standarder ved at kontrollere forbindelserne og fastlægge tidsrammerne for og rækkefølgen af offentliggørelse.

 • Omsætte konceptkrav til indhold

  Udvikle digitalt indhold ved at følge de angivne af krav og retningslinjer.

Source: Sisyphus ODB