Profession zoolog registrar

Zoolog registrarer har ansvaret for at vedligeholde en bred vifte af registre over dyr og pasning af dyr i zoologiske samlinger. Dette omfatter både historiske og aktuelle registreringer. De har ansvaret for at samle registreringer i et organiseret og anerkendt journalsystem. I de fleste tilfælde indebærer dette også indsendelse af regelmæssige rapporter til regionale eller internationale artsinformationssystemer og/eller som en del af de forvaltede avlsprogrammer, dvs. at zoolog registrarer normalt er ansvarlige for både intern og ekstern forvaltning af institutionelle journaler. Endvidere koordinerer zoolog registrarer ofte dyretransport i forbindelse med den zoologiske samling.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Dyrevelfærdslovgivning

  De retlige grænser, fagetiske regler, de nationale og EU's lovgivningsrammer og retlige procedurer for at arbejde med dyr og levende organismer og sikre deres velfærd og sundhed.

 • Datakvalitetsvurdering

  Processen med at afsløre dataproblemer ved hjælp af kvalitetsindikatorer, foranstaltninger og måleenheder for at planlægge datarensning og strategier for databerigelse i henhold til datakvalitetskriterier.

 • Ustrukturerede data

  Oplysninger, der hverken er arrangeret på forhånd eller har en foruddefineret datamodel, og som er vanskelige at forstå og finde mønstre i, uden brug af teknikker såsom dataudvinding.

Færdigheder

 • Vedligeholde krav til dataindtastning

  Overholde betingelserne for dataindlæsning. Følge procedurer og anvende dataprogramteknikker.

 • Behandle data

  Indtaste oplysninger i et datalagrings- og dataudtrækningssystem via processer såsom scanning, manuel indtastning eller elektronisk dataoverførsel med henblik på at behandle store mængder data.

 • Oprette dyrefortegnelser

  Oprette dyrefortegnelser i overensstemmelse med brancherelevante oplysninger og ved anvendelse af passende registreringssystemer.

 • Koordinere driftsaktiviteter

  Synkronisere driftspersonellets aktiviteter og ansvarsområder for at sikre, at en organisations ressourcer anvendes mest effektivt med henblik på at nå de fastsatte mål.

 • Tale forskellige sprog

  Beherske fremmedsprog for at kunne kommunikere på et eller flere fremmedsprog.

 • Føre opgavefortegnelser

  Tilrettelægge og klassificere fortegnelser over udarbejdede rapporter og korrespondance vedrørende udført arbejde samt statusopgørelser over opgaver.

 • Bruge IKT-systemer

  Vælge og bruge IKT-systemer til en række komplekse opgaver for at opfylde en række forskellige behov.

 • Administrere dataindsamlingssystemer

  Udvikle og forvalte metoder og strategier, der anvendes til at maksimere datakvaliteten og den statistiske effektivitet i indsamlingen af data, for at sikre at de indsamlede data optimeres til yderligere behandling.

 • Producere rapporter baseret på dyrefortegnelser

  Udarbejde klare og omfattende rapporter vedrørende individuelle dyrehistorier samt sammenfattende rapporter, der er relevante for pasning og forvaltning af dyr inden for og på tværs af institutioner.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Sikre samarbejde på tværs af afdelinger

  Sikre kommunikation og samarbejde med alle enheder og hold i en given organisation i overensstemmelse med virksomhedens strategi.

Source: Sisyphus ODB