Badawczy typ osobowości

Przez zespół 123test. Zaktualizowano 6 czweriec 2024 r

Badawczy typ osobowości jest zazwyczaj analityczny, intelektualny i naukowy. Takie osoby lubią badania oraz zajęcia matematyczne lub naukowe. Mają one bogate życie wewnętrzne i wolą zajmować się światem rzeczywistym na odległość. Lubią czytać, uczyć się, korzystać z książek i innych danych, zamiast wykonywać praktyczne czynności. Osoby te to niekonwencjonalni i niezależni myśliciele, którzy są dociekliwi i bardzo wnikliwi.

Bezpłatny test kariery

Chcesz wiedzieć, które zawody najlepiej pasują do Twojej osobowości? Rozwiąż bezpłatny test kariery.

Do testu kariery

Badawczy typ osobowości lubi rozwiązywać problemy

Investigative profession

Osoby te najbardziej lubią używać logiki i rozwiązywać bardzo złożone, abstrakcyjne problemy. W przypadku interakcji z ludźmi badawczy typ osobowości ma tendencję do skupiania się na pomysłach. Niezależnie od tego, gdzie się znajdują, osoby te zbierają informacje i analizują sytuacje przed podjęciem decyzji. Jeśli lubią przebywać na świeżym powietrzu, wynika to z ciekawości, a nie z tego, że lubią wymagającą i ciężką pracę fizyczną.

Badawczy typ osobowości jest inteligentny, ale nie jest liderem

Osoby typu badawczego uważają się za wysoce inteligentne, ale mogą być introwertykami, którzy nie posiadają umiejętności przywódczych i perswazyjnych. Używają one swojego umysłu i posiadanych informacji do osiągnięcia celu, a nie połączenia z ludźmi i rzeczami. Osoby te często unikają czynności, które wydają się przyziemne, komercyjne lub przedsiębiorcze.

Możliwe zawody pasujące do badawczego typu osobowości

Badawczy typ osobowości preferuje pracę w środowisku stymulującym kompetencje naukowe, umożliwiającym samodzielną pracę i zorientowanym na rozwiązywaniu abstrakcyjnych, złożonych problemów w oryginalny sposób. Niektóre obszary zawodowe, które pasują do tego typu osobowości, to:

Badawczy/Artystyczny

Badania, rozwiązywanie problemów i specjalizacja, w połączeniu z kreatywnością, tworzeniem rzeczy i projektowaniem.

Typowe zawody

  • Dziennikarz śledczy
  • Historyk sztuki
  • Antropolog
  • Licencjonowany inżynier
Badawczy/Konwencjonalny

Badania, rozwiązywanie problemów i specjalizacja, w połączeniu z organizacją, dbaniem o porządek, dokładnością i niezawodnością.

Typowe zawody

Badawczy/Przedsiębiorczy

Badania, rozwiązywanie problemów i specjalizacja, w połączeniu z przedsiębiorczością i wywieraniem wpływu.

Typowe zawody

Badawczy/ Realistyczny

Badania, rozwiązywanie problemów i specjalizacja, w połączeniu z pracą na zewnątrz, zwierzętami, obsługą maszyn, pracą z użyciem rąk, podróżowaniem, realizacją zadań.

Typowe zawody

Badawczy/ Społeczny

Badania, rozwiązywanie problemów i specjalizacja, w połączeniu z aktywnościami społecznymi, takimi jak pomaganie ludziom lub wspólna praca.

Typowe zawody

  • Doradca małżeński
  • Psychiatra
  • Internista

Bezpłatny test osobowości zapewni Ci lepszy obraz

Jednym z najpopularniejszych modeli stosowanych obecnie w testach osobowości są kody Hollanda opracowane przez psychologa Johna L. Hollanda. Badawczy typ osobowości jest jednym z sześciu typów osobowości w ramach jego teorii. Poznaj lepiej swoje predyspozycje zawodowe i typ osobowości. Już teraz możesz wziąć udział w bezpłatnym teście kariery na podstawie kodów Hollanda.