Zawód ankieter w dziale analiz i badań rynkowych

Ankieterzy w dziale analiz i badań rynkowych dążą do gromadzenia informacji na temat postrzegania, opinii i preferencji klientów w odniesieniu do produktów lub usług komercyjnych. Korzystają z technik wywiadu, aby uzyskać jak najwięcej informacji, kontaktując się z ludźmi poprzez rozmowy telefoniczne, kontakt osobisty lub za pomocą środków wirtualnych. Przekazują te informacje ekspertom w celu dokonania analizy.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Komunikacja

  Wymiana i przekazywanie informacji, pomysłów, koncepcji, myśli i uczuć poprzez wykorzystanie wspólnego systemu słów, znaków i zasad semiotycznych za pośrednictwem nośnika.

 • Poufność informacji

  Mechanizmy i przepisy umożliwiające selektywną kontrolę dostępu i gwarantujące, że tylko upoważnione strony (ludzie, procesy, systemy i urządzenia) mają dostęp do danych, sposób zachowania poufności informacji i ryzyka niezgodności z przepisami.

 • Techniki prowadzenia wywiadów

  Techniki uzyskiwania informacji od ludzi poprzez zadawanie właściwych pytań we właściwy sposób i sprawienie, aby czuli się komfortowo.

 • Metody przeprowadzania sondaży

  Techniki umożliwiające identyfikację grupy docelowej, wybór właściwej metody ankietowania i analizę danych.

Umiejętności

 • Korzystać z technik komunikacyjnych

  Stosować techniki komunikacji umożliwiające rozmówcom lepsze zrozumienie siebie nawzajem i dokładne przekazywanie treści w komunikatach.

 • Przygotowywać sprawozdania z badań rynkowych

  Przygotowywać sprawozdania z badań rynkowych, główne obserwacje i wyniki, a także informacje przydatne do analizy informacji.

 • Przyciągać uwagę innych osób

  Zwracać się do ludzi i kierować ich uwagę na przedstawiony im temat lub pozyskiwać od nich informacje.

 • Przygotowywać sprawozdanie z badania

  Gromadzić analizowane dane z badania i sporządzać szczegółowe sprawozdanie na temat wyników badania.

 • Zadawać pytania przewidziane w kwestionariuszu

  Śledzenie i zadawanie pytań zamieszczonych w kwestionariuszach podczas przesłuchania danej osoby.

 • Korzystać z różnych kanałów komunikacji

  Korzystać z różnych kanałów komunikacji, takich jak komunikacja werbalna, odręczna, cyfrowa i telefoniczna w celu konstruowania i udostępniania pomysłów lub informacji.

 • Przeprowadzać badanie rynku

  Gromadzić, oceniać i przedstawiać dane dotyczące rynku docelowego i klientów w celu ułatwienia strategicznego rozwoju i studiów wykonalności. Identyfikować tendencje rynkowe.

 • Zestawiać wyniki badań w formie tabelarycznej

  Zestawianie i organizowanie odpowiedzi zgromadzonych w wywiadach lub sondażach w celu ich przeanalizowania i wyciągnięcia wniosków.

 • Wyjaśniać cel wywiadu

  Wyjaśniać główny cel wywiadu w sposób zrozumiały dla odbiorcy, by mógł odpowiedzieć na pytania w odpowiedni sposób.

 • Przeprowadzać wywiad w celu uzyskania informacji

  Korzystać z profesjonalnych metod i technik prowadzenia badań i wywiadów, aby zbierać odpowiednie dane, fakty lub informacje, aby uzyskiwać nowe spostrzeżenia i w pełni zrozumieć przesłanie rozmówcy.

 • Oceniać sprawozdania z wywiadów

  Ocena jakości i wiarygodności wyników rozmowy na podstawie dokumentacji przy uwzględnieniu różnych czynników, takich jak skala ważenia.

 • Dokumentować wywiady

  Rejestrowanie, zapis i wychwytywanie odpowiedzi oraz informacji zebranych w trakcie wywiadów w celu przetworzenia i analizy z wykorzystaniem stenogramu lub sprzętu technicznego.

 • Odpowiadać na pytania

  Odpowiadać na pytania i prośby o informacje innych organizacji i obywateli.

Source: Sisyphus ODB