Zawód asystent ds. nieruchomości

Asystenci ds. nieruchomości wykonują różne obowiązki, w tym zadania administracyjne w sektorze nieruchomości. Dostarczają oni klientom informacji finansowych o nieruchomościach i udzielają im porad, planują spotkania i organizują oglądanie nieruchomości, przygotowują umowy i pomagają w wycenie nieruchomości.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Oprogramowanie biurowe

  Charakterystyka i działanie programów do zadań biurowych, takich jak edytor tekstu, arkusze kalkulacyjne, prezentacja, poczta e-mail i baza danych.

 • Komunikacja elektroniczna

  Transmisja danych odbywająca się za pomocą środków cyfrowych, takich jak komputery, telefon lub e-mail.

 • Rynek nieruchomości

  Tendencje dotyczące nabywania, zbywania lub wynajmowania nieruchomości, w tym gruntów, budynków i zasobów naturalnych objętych nieruchomością; kategorie nieruchomości mieszkalnych i nieruchomości do celów działalności gospodarczej, którymi się handluje.

 • Obsługa klienta

  Procesy i zasady dotyczące klienta, użytkownika usług i usług osobistych; mogą one obejmować procedury oceny stopnia zadowolenia klienta lub użytkownika usług.

Umiejętności

 • Porozumiewać się przez telefon

  Kontaktowanie się przez telefon poprzez wykonywanie i odbieranie połączeń w sposób terminowy, profesjonalny i uprzejmy.

 • Sporządzać wykaz elementów w ramach nieruchomości

  Sporządzać wykaz wszystkich elementów w dzierżawionym lub wynajmowanym budynku w celu zawarcia umowy między właścicielem a najemcą.

 • Gromadzić informacje finansowe dotyczące nieruchomości

  Gromadzenie informacji dotyczących wcześniejszych transakcji z udziałem nieruchomości, takich jak ceny, po których wcześniej sprzedawano nieruchomość, oraz kosztów, które pochłonął remont i renowacja, w celu uzyskania jasnego obrazu wartości nieruchomości.

 • Przetwarzać przekazane instrukcje

  Przetwarzać instrukcje, zwykle przekazane ustnie, dostarczone przez kierowników i wytyczne dotyczące działań, które należy podjąć. Odnotowywać, wypytywać i podejmować działania na zlecenie.

 • Przekazywać informacje na temat nieruchomości

  Udzielać informacji na temat pozytywnych i negatywnych aspektów nieruchomości oraz praktycznych aspektów dotyczących wszelkich transakcji finansowych lub procedur ubezpieczeniowych, takich jak lokalizacja, skład nieruchomości, potrzeby remontowe lub naprawcze, koszt nieruchomości i koszty związane z ubezpieczeniem.

 • Porządkować dokumenty handlowe

  Zbierać dokumenty wychodzące z kserokopiarki, poczty lub codziennych operacji firm.

 • Gromadzić informacje finansowe

  Gromadzić informacje na temat papierów wartościowych, warunków rynkowych, regulacji rządowych oraz sytuacji finansowej, celów i potrzeb klientów lub firm.

 • Prowadzić rejestr transakcji finansowych

  Zestawiać wszystkie transakcje finansowe wykonane w ramach codziennych operacji firmy i zapisywać je na odpowiednich kontach.

 • Obsługiwać transakcje finansowe

  Zarządzać walutami, operacjami wymiany finansowej, depozytami, a także płatnościami przedsiębiorstw i kuponami. Przygotowywać rachunki dla gości i zarządzać nimi oraz dokonywać płatności gotówką, kartą kredytową i kartą debetową.

 • Korzystać z systemów biurowych

  Właściwie i terminowo korzystać z systemów biurowych używanych w obiektach biznesowych w zależności od celu, czy to do zbierania wiadomości, przechowywania informacji o klientach, czy planowania harmonogramu. Obejmuje to administrowanie systemami, m.in. zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie dostawcami, przechowywanie i systemy poczty głosowej.

 • Komunikować się z klientami

  Odpowiadać i komunikować się z klientami w najbardziej efektywny i odpowiedni sposób, aby umożliwić im dostęp do pożądanych produktów lub usług bądź jakąkolwiek inną pomoc, jakiej mogą potrzebować.

 • Ustalać harmonogram spotkań

  Ustalać i planować spotkania zawodowe lub spotkania z klientami lub przełożonymi.

 • Identyfikować potrzeby klientów

  Używać odpowiednich pytań i aktywnego słuchania, aby zidentyfikować oczekiwania, pragnienia i wymagania klientów względem produktu i usług.

 • Informować o umowach wynajmu

  Poinformować właścicieli lub najemców nieruchomości o obowiązkach i prawach właściciela i najemcy, takich jak odpowiedzialność właściciela za utrzymanie nieruchomości i prawo eksmisji w przypadku naruszenia umowy oraz odpowiedzialność najemcy za terminowe opłacanie czynszu i unikanie zaniedbań.

Source: Sisyphus ODB