Zawód asystent ds. wsparcia sprzedaży

Asystenci ds. wsparcia sprzedaży realizują różne zadania ogólne w zakresie wspierania sprzedaży, takie jak wspieranie opracowywania planów sprzedaży, zarządzanie działalnością administracyjną związaną ze sprzedażą, sprawdzanie faktur klientów i innych dokumentów księgowych lub zapisów księgowych, gromadzenie danych oraz przygotowywanie sprawozdań dla innych wydziałów firmy.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Czynności związane ze sprzedażą produktów

  Dostawa towarów, sprzedaż towarów i powiązane aspekty finansowe. Dostawa towarów obejmuje wybór towarów, przywóz i transfer. Aspekt finansowy obejmuje przetwarzanie faktur zakupu i sprzedaży, płatności itd. Sprzedaż towarów wiąże się z odpowiednią prezentacją i pozycjonowaniem towarów w sklepie pod względem dostępności, promocji, ekspozycji na światło.

 • Przepisy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych

  Metody i przepisy związane z procesem precyzyjnej księgowości.

Umiejętności

 • Wykonywać zadania biurowe

  Wykonywanie zadań administracyjnych, takie jak archiwizacja, pisanie sprawozdań i prowadzenie korespondencji.

 • Obsługiwać pocztę

  Obsługiwać pocztę, biorąc pod uwagę kwestie ochrony danych, wymogi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa oraz specyfikacje różnych rodzajów poczty.

 • Przeprowadzać badania biznesowe

  Wyszukać i zebrać informacje istotne dla rozwoju firm w różnych dziedzinach, od zagadnień prawnych, księgowych, finansowych po kwestie handlowe.

Source: Sisyphus ODB