Zawód dyspozytor lotniczy

Dyspozytorzy lotniczy zatwierdzają, regulują i kontrolują komercyjne loty zgodnie z przepisami rządowymi i firmowymi. Usprawniają i gwarantują przebieg lotu dzięki przygotowaniu dzienników pokładowych dla lotów, opóźnień, odwołanych lotów oraz zmian w rozkładach lub planach lotu.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Planowanie w związku z lotniskiem

  Znajomość planowania portu lotniczego dla różnych rodzajów statków powietrznych; wykorzystanie tych informacji do uruchomienia zasobów i osób w celu obsługi statków powietrznych znajdujących się w porcie lotniczym.

 • Meteorologia lotnicza

  Wiedza z zakresu meteorologii lotniczej służąca radzeniu sobie z wpływem pogody na zarządzanie ruchem lotniczym (ATM). Rozumienie, w jaki sposób gruntowne zmiany ciśnienia i temperatury na lotniskach mogą powodować wahania wiatru od przodu i tyłu oraz mogą powodować słabą widoczność. Znajomość meteorologii lotniczej może przyczynić się do zmniejszenia negatywnego wpływu na system ATM poprzez zmniejszenie zakłóceń i wynikających z tego problemów związanych z przepływem, utratą przepustowości i dodatkowymi kosztami.

 • Operacje służby kontroli ruchu lotniczego

  Znajomość zadań wykonywanych przez kontrolerów ruchu lotniczego, w tym interakcji i skutecznej komunikacji pomiędzy samolotami a kontrolerami ruchu lotniczego; wykonywanie działań następczych i zapewnienie płynności operacji podczas lotów.

Umiejętności

 • Przygotowywać NOTAM dla pilotów

  Przygotowywanie i archiwizowanie regularnych odpraw NOTAM w systemie informacyjnym stosowanym przez pilotów; obliczanie najlepszego możliwego sposobu wykorzystania dostępnej przestrzeni powietrznej; dostarczanie informacji na temat potencjalnych zagrożeń, które mogą towarzyszyć pokazom lotniczym, lotom VIP lub skokom ze spadochronem.

 • Sporządzać plan lotu

  Opracowywać plan lotu, w którym określana jest wysokość przelotu, trasa oraz ilość paliwa wymaganego z wykorzystaniem różnych źródeł informacji (raporty pogodowe i inne dane pochodzące z kontroli ruchu lotniczego).

 • Korzystać z systemów ICT

  Wybierać i korzystać z systemów teleinformatycznych do różnych złożonych zadań w celu zaspokajania różnorodnych potrzeb.

 • Wykonywać wiele zadań w tym samym czasie

  Wykonywanie wielu zadań jednocześnie, mając świadomość kluczowych priorytetów.

 • Przygotowywać zezwolenie na lot

  Przygotowywać i podpisywać zezwolenia na lot – oficjalne dokumenty upoważniające do odbycia lotu.

 • Korzystać z informacji meteorologicznych

  Wykorzystywać i interpretować informacje meteorologiczne w przypadku operacji zależnych od warunków klimatycznych. Wykorzystywać te informacje w celach doradczych, odnosząc się do bezpieczeństwa operacji wykonywanych w różnych warunkach pogodowych.

 • Podejmować decyzje w krótkim czasie

  Starać się podejmować optymalne decyzje w krótkim czasie w organizacji.

 • Pracować w załodze lotniczej

  Z przekonaniem pracować w grupie zajmującej się ogólnymi usługami lotniczymi, w której każdy wykonuje swoje obowiązki w celu osiągnięcia wspólnego celu, takiego jak dobra komunikacja z klientem, bezpieczeństwo lotnicze i obsługa techniczna statków powietrznych.

 • Rozpowszechniać informacje na temat lotu

  Sporządzanie i rozpowszechnianie informacji na temat lotu między innymi w ramach przedsiębiorstwa. Jest to źródło informacji przeznaczonych dla osób podróżujących.

 • Uwzględniać warunki pogodowe

  Opóźnianie lub odwoływanie lotów, jeśli niebezpieczne warunki pogodowe mogą zagrozić bezpieczeństwu samolotu, pasażerów lub załogi.

 • Obliczać ciężar samolotu

  Obliczyć całkowitą masę samolotu, biorąc pod uwagę bagaż, ładunek, pasażerów, załogę i paliwo. Sporządzanie dokumentacji masy i wyważenia.

 • Pomagać pilotowi podczas lądowania awaryjnego

  Pomagać pilotowi statku powietrznego w sytuacjach awaryjnych i procedurach lądowania awaryjnego.

 • Myśleć analitycznie

  Tworzyć myśli przy użyciu logiki i rozumowania, aby zidentyfikować mocne i słabe strony alternatywnych rozwiązań, wniosków lub podejść do problemów.

 • Zapewniać dokładność danych lotniczych

  Zapewniać dokładność publikowanej informacji lotniczej, np. na mapach lądowisk i pomocy radionawigacyjnych.

 • Dotrzymywać terminów

  Zapewnić, że procesy operacyjne zostały zakończone we wcześniej uzgodnionym terminie.

 • Obsługiwać urządzenia radiowe

  Konfiguracja i obsługa urządzeń radiowych i akcesoriów, takich jak konsole nadawcze, wzmacniacze i mikrofony. Rozumienie podstaw języka radiooperatora i, w razie konieczności, zapewnianie instrukcji prawidłowej obsługi sprzętu radiowego.

 • Korzystać z różnych kanałów komunikacji

  Korzystać z różnych kanałów komunikacji, takich jak komunikacja werbalna, odręczna, cyfrowa i telefoniczna w celu konstruowania i udostępniania pomysłów lub informacji.

 • Stosować normy i przepisy lotniska

  Znajomość i stosowanie przyjętych norm i przepisów dla europejskich portów lotniczych. Zastosowanie wiedzy w celu egzekwowania przepisów, regulacji i planu bezpieczeństwa portów lotniczych.

 • Postępować zgodnie z polityką przedsiębiorstwa

  Stosować zasady i reguły rządzące działaniami i procesami organizacji.

 • Wykazywać się odpornością na stres

  Utrzymywać umiarkowany stan psychiczny i efektywność w obliczu nacisków lub niekorzystnych okoliczności.

Source: Sisyphus ODB