Zawód dyspozytor medyczny

Dyspozytorzy medyczni odpowiadają na pilne wezwania skierowane do centrum kontroli, zbierają informacje o sytuacji nagłej, adres i inne dane i przekazują je do najbliższej karetki pogotowia ratunkowego lub śmigłowca paramedycznego.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Geografia lokalna

  Zakres właściwości fizycznych i geograficznych oraz opisy obszaru lokalnego według nazw ulic i nie tylko.

 • Wysyłanie zespołu ratunkowego

  Koncepcje systemu wysyłania medycznego zespołu ratunkowego i jego zastosowania, który polega na wysyłaniu zespołów w oparciu o kryteria, odpowiadaniu na połączenia alarmowe i obsłudze komputerowych systemów wysyłkowych.

Umiejętności

 • Planować wykorzystanie personelu w sytuacji reagowania kryzysowego

  Planować wysłanie personelu do miejsc wystąpienia kryzysu w operacjach medycznych, przeciwpożarowych lub policyjnych.

 • Słuchać aktywnie

  Zwracanie uwagi na wypowiedzi innych osób, cierpliwe wysłuchiwanie zgłaszanych uwag, zadawanie odpowiednich pytań i nieprzerywanie w nieodpowiedniej chwili; umiejętność uważnego słuchania potrzeb klientów, pasażerów, użytkowników usług lub innych osób i zapewnienie odpowiednich rozwiązań.

 • Przestrzegać wytycznych organizacyjnych

  Przestrzeganie norm i wytycznych organizacyjnych lub administracyjnych. Zrozumienie motywów organizacji i wspólnych porozumień oraz działanie zgodnie z nimi.

 • Przestrzegać przepisów regulujących kwestie związane z opieką zdrowotną

  Przestrzeganie przepisów regionalnych i krajowych dotyczących pracy i ich stosowanie w praktyce.

 • Przestrzegać norm jakości związanych praktyką w zakresie opieki zdrowotnej

  Stosować normy jakości związane z zarządzaniem ryzykiem, procedurami bezpieczeństwa, informacjami zwrotnymi od pacjentów, badaniami przesiewowymi i wyrobami medycznymi w codziennej praktyce, w zakresie w jakim są one uznawane przez krajowe stowarzyszenia zawodowe i władze.

 • Wydawać polecenia ustne

  Przekazywanie jasnych instrukcji. Zapewnianie, że komunikaty są zrozumiałe i poprawnie przestrzegane.

 • Zarządzać oprogramowaniem sterującym

  Zarządzać systemami oprogramowania do wysyłania, aby wykonywać zadania, takie jak generowanie zleceń pracy, planowanie trasy i inne działania.

 • Wykazywać się odpornością na stres

  Utrzymywać umiarkowany stan psychiczny i efektywność w obliczu nacisków lub niekorzystnych okoliczności.

 • Przyjmować powiadomienia o nagłych przypadkach

  Odbierać połączenia od osób, które znajdują się w sytuacjach zagrażających życiu i wymagają pomocy.

 • Pracować w multidyscyplinarnych zespołach zajmujących się medycyną ratunkową

  Pracować z osobami z różnych placówek opieki zdrowotnej i innej, takimi jak personel dyspozytorni pogotowia, personel paramedyczny, lekarze i pielęgniarki, a także pracownicy w straży pożarnej i policji.

 • Rejestrować informacje w zakresie powiadamiania ratunkowego w formie elektronicznej

  Rejestrować informacje otrzymane z wywołań alarmowych w komputerze do dalszego przetwarzania lub prowadzenia dokumentacji.

 • Ustalać hierarchię pilnych przypadków

  Określać poziom ryzyka wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej oraz odpowiednio równoważyć wysyłki ambulansów do obsługi sytuacji nadzwyczajnych.

 • Wysyłać karetkę pogotowia ratunkowego

  Wysyłać odpowiednią karetkę do wskazanego miejsca w celu udzielenia wsparcia osobom znajdującym się w sytuacji zagrożenia życia.

 • Udzielać wsparcia doświadczającym silnych emocji osobom dzwoniącym pod numer awaryjny

  Zapewniać wsparcie emocjonalne i wskazówki dla osób dzwoniących pod numer awaryjny, pomagając im poradzić sobie z bolesną sytuacją.

 • Udzielać porad osobom dzwoniącym pod numery alarmowe

  Udzielanie porad technicznych lub praktycznych osobom dzwoniącym przed przybyciem pogotowia ratunkowego.

 • Obsługiwać system łączności wykorzystywany w nagłych sytuacjach

  Efektywne obsługiwać wspólne systemy łączności wykorzystywane w sytuacjach awaryjnych, takie jak mobilne nadajniki i odbiorniki stacji bazowych, przenośne nadajniki i odbiorniki, wzmacniaki, telefony komórkowe, pagery, automatyczne lokalizatory pojazdów i telefony satelitarne, w zależności od potrzeb.

Source: Sisyphus ODB