Zawód dyspozytor stacji pilotowej

Dyspozytorzy stacji pilotowej koordynują wejścia i wyjścia statków z portu. Sporządzają zlecenia zawierające nazwę statku, stanowisko cumownicze, nazwę firmy holowniczej oraz czas wejścia i wyjścia z portu, a następnie powiadamiają pilota morskiego o przydzieleniu zlecenia. Otrzymują od pilota rachunki za pilotaż po powrocie ze statku. Dyspozytorzy stacji pilotowej rejestrują ponadto należne opłaty na podstawie otrzymanych rachunków, stosując stawki podane w cenniku, sporządzają sprawozdania z wykonanych czynności, takich jak liczba pilotowanych statków i wysokość naliczonych opłat oraz prowadzą rejestr statków wchodzących do portu, z podaniem właściciela, nazwy statku, wyporności, agenta i kraju rejestracji.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Technologia transportu morskiego

  Zrozumienie technologii transportu morskiego i pozostawanie na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie. Stosowanie tej wiedzy w działaniach i procesach decyzyjnych podczas przebywania na pokładzie.

 • Operacje wchodzenia do portu

  Znajomość operacji, które mają miejsce w dokach, przede wszystkim tych, które dotyczą przychodzących i wychodzących ładunków. Znajomość działalności logistycznej w zakresie dźwigów, kontenerów i wysyłek.

 • Taryfy międzynarodowe

  Znajomość międzynarodowych taryf, podatków i opłat, które muszą zostać uiszczone w odniesieniu do określonej kategorii materiałów importowanych lub eksportowanych.

Umiejętności

 • Pośredniczyć między klientem a różnymi usługami transportowymi

  Pośredniczyć między klientem a różnymi służbami transportowymi.

 • Dokonywać przeglądu dokumentacji dotyczącej statku

  Przegląd dokumentacji dotyczącej zezwoleń na przewóz towarów, informacji dotyczących zdrowia publicznego, członków załogi i działań oraz innych przepisów dotyczących zgodności.

 • Prowadzić rejestry portowe

  Pisać i zarządzać rejestrami portowymi, w których rejestrowane są wszystkie informacje o statkach wpływających i opuszczających doki. Zapewniać gromadzenie i wiarygodność informacji uwzględnianych w rejestrach.

 • Obsługiwać urządzenia radiowe

  Konfiguracja i obsługa urządzeń radiowych i akcesoriów, takich jak konsole nadawcze, wzmacniacze i mikrofony. Rozumienie podstaw języka radiooperatora i, w razie konieczności, zapewnianie instrukcji prawidłowej obsługi sprzętu radiowego.

 • Współpracować z użytkownikami portów

  Komunikować się i współpracować z użytkownikami portów, takimi jak spedytorzy, odbiorcy frachtu i zarządcy portów.

 • Przygotowywać dokumentację dla przesyłek międzynarodowych

  Rozumieć, w jaki sposób przygotowywać i przetwarzać oficjalne dokumenty dotyczące międzynarodowego transportu morskiego.

 • Nakierowywać statki wpływające do portu

  Bezpieczne kierowanie statku do doku i zakotwiczenie go.

 • Dostarczać dokładne informacje na temat szlaków wodnych

  Dostarczanie sternikom lub kapitanom dokładnych i aktualnych informacji na temat wszystkich ruchów statku oraz odpowiednich informacji dotyczących rzeki lub morza.

 • Monitorować ważność świadectw wydawanych dla statku

  Kontrolować i monitorować ważność certyfikatu statku i innych oficjalnych dokumentów, które mają znajdować się na pokładzie. Wiedza i zdolność do zapewnienia ważności certyfikatów i innych dokumentów, które muszą znajdować się na pokładzie.

 • Dokonywać pomiaru pojemności statku

  Dokonywanie pomiaru statków w celu określenia pojemności ładowni towarowej i magazynowej.

Source: Sisyphus ODB