Zawód dyspozytor taxi

Dyspozytorzy taxi dokonują rezerwacji, wysyłają pojazdy i są odpowiedzialni za koordynowanie kierowców przy jednoczesnym utrzymywaniu kontaktów z klientami.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przepisy ruchu drogowego

  Rozumienie przepisów ruchu drogowego i zasad drogowych.

 • Przepisy w zakresie przewozu osób

  Znajomość konwencji i przepisów dotyczących przewodu osób.

Umiejętności

 • Dopasowywać pojazdy do trasy

  Dopasowywanie typów pojazdów do tras transportowych, z uwzględnieniem częstotliwości obsługi, transportu w godzinach szczytu, obszaru obsługi oraz warunków drogowych.

 • Rejestrować przyjazdy i odjazdy taksówek

  Rejestrować czas i numer każdej taksówki w momencie jej wjazdu na postój. Korzystać z umiejętności matematycznych i organizacyjnych w celu prawidłowego monitorowania czasu taksówek.

 • Naliczać opłaty za przejazd taksówką

  Naliczać opłaty za przejazd taksówką zgodnie z zamówieniem.

 • Porozumiewać się przez telefon

  Kontaktowanie się przez telefon poprzez wykonywanie i odbieranie połączeń w sposób terminowy, profesjonalny i uprzejmy.

 • Rozpatrywać reklamacje od klientów

  Zarządzać skargami i negatywnymi opiniami klientów, aby rozwiewać obawy i, w stosownych przypadkach, zapewniać szybkie przywrócenie usługi.

 • Kontrolować rozkłady jazdy taksówek

  Kontrolować rozkłady i grafiki w celu organizowania pracy taksówek na obszarach miejskich.

 • Odczytywać mapy

  Skutecznie czytać mapy.

 • Słuchać aktywnie

  Zwracanie uwagi na wypowiedzi innych osób, cierpliwe wysłuchiwanie zgłaszanych uwag, zadawanie odpowiednich pytań i nieprzerywanie w nieodpowiedniej chwili; umiejętność uważnego słuchania potrzeb klientów, pasażerów, użytkowników usług lub innych osób i zapewnienie odpowiednich rozwiązań.

 • Obsługiwać radiowe systemy dyspozytorskie montowane w taksówkach

  Obsługiwać radiowe systemy dyspozytorskie do celów prowadzenia działalności taksówkarskiej.

 • Wydawać polecenia ustne

  Przekazywanie jasnych instrukcji. Zapewnianie, że komunikaty są zrozumiałe i poprawnie przestrzegane.

 • Rozważać kryteria gospodarcze podczas podejmowania decyzji

  Opracowywać wnioski i podejmować odpowiednie decyzje z uwzględnieniem kryteriów gospodarczych.

 • Przekazywać wiadomości za pośrednictwem systemów radiowych i telefonicznych

  Posiadać zdolności komunikacyjne umożliwiające przekazywanie wiadomości za pomocą systemu łączności radiowej i telefonicznej.

 • Używać kodów podczas komunikacji z kierowcami taksówek

  W miarę możliwości używać kodów i ograniczyć konwersację w celu zwiększenia wydajności.

 • Przeprowadzać działania następcze w związku ze skargami

  Postępować stosownie do skarg lub zgłoszeń wypadków w celu podjęcia odpowiednich działań służących rozwiązaniu problemów. Kontaktować się z odpowiednimi organami lub pracownikami wewnętrznymi, aby zapewnić rozwiązania w różnych sytuacjach.

 • Monitorować kierowców

  Dbać, aby kierowcy spełniali wymogi prawne dotyczące wykonywania obowiązków, przychodzenia do pracy w wymaganym czasie, braku objawów nadużycia alkoholu lub środków odurzających, a także jazdy na trasie zleconej w danym dniu. Monitorować kierowców w celu zapewnienia wysokiej jakości i efektywności pracy. Zapewniać ewidencję czasu pracy i długości tras.

 • Korzystać z różnych kanałów komunikacji

  Korzystać z różnych kanałów komunikacji, takich jak komunikacja werbalna, odręczna, cyfrowa i telefoniczna w celu konstruowania i udostępniania pomysłów lub informacji.

Source: Sisyphus ODB