Zawód dyspozytor tramwajów

Dyspozytorzy tramwajów są odpowiedzialni za przydzielanie i zarządzanie tramwajami i kierowcami przewożącymi pasażerów, w tym za prowadzenie rejestru pokonywanych odległości i wykonanych napraw.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • środki w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w transporcie

  Zbiór zasad, procedur i przepisów dotyczących środków bezpieczeństwa i higieny, mających na celu zapobieganie wypadkom lub incydentom podczas transportu.

 • Budowa mechaniczna tramwajów

  Znajomość komponentów mechanicznych tramwajów; zdolność identyfikowania i zgłaszania wszelkich uszkodzeń lub usterek do centrali.

 • Rodzaje tramwajów

  Znajomość różnych rodzajów tramwajów oraz ich technicznych parametrów roboczych. Istnieją różne rodzaje tramwajów, np. kablowy, hybrydowy wagonowy elektryczny, elektryczny (trolejbusy), gazowy oraz tramwaje napędzane przy użyciu innych mediów.

 • Sieć tramwajowa

  Znajomość systemu tramwajowego w celu ustalenia, w jaki sposób utrzymać usługi tramwajowe przy minimalnych zakłóceniach dla pasażerów w razie wystąpienia incydentów.

 • Przepisy dotyczące tramwajów

  Znajomość przepisów dotyczących tramwajów i stosowanie tych przepisów w codziennej działalności transportu tramwajowego. Zapewnienie przestrzegania norm w odniesieniu do zabezpieczenia dobrostanu pasażerów i firmy tramwajowej.

Umiejętności

 • Zachowywać czujność

  Stale zachowywać koncentrację i czujność; szybko reagować w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń. Koncentrować się i zachowywać ciągłą uwagę podczas wykonywania zadania przez długi czas.

 • Obsługiwać urządzenia monitorujące system komunikacji tramwajowej

  Monitorować usługi tramwajowe, dbając o to, by ruch tramwajowy odbywał się bezpiecznie i regularnie.

 • Komunikować się z działem obsługi klienta

  Komunikować się z działem obsługi klienta w sposób przejrzysty i oparty na współpracy; monitorować funkcjonowanie tego działu; przekazywać klientom informacje w czasie rzeczywistym.

 • Posługiwać się sprzętem do komunikowania

  Konfigurować, testować i obsługiwać różne rodzaje sprzętu komunikacyjnego, takiego jak sprzęt transmisyjny, sprzęt sieci cyfrowej lub sprzęt telekomunikacyjny.

 • Współpracować z działem ds. konserwacji tramwajów

  Współpracować z działem ds. konserwacji tramwajów w celu zapewnienia, że ruch i kontrola tramwajów odbywają się zgodnie z planem.

 • Zapewniać system zasilania energią zamontowany w tramwajach

  Upewniać się, że zasilanie napowietrznych przewodów elektrycznych jest zachowane; zgłaszać usterki oraz awarie.

 • Dopasowywać pojazdy do trasy

  Dopasowywanie typów pojazdów do tras transportowych, z uwzględnieniem częstotliwości obsługi, transportu w godzinach szczytu, obszaru obsługi oraz warunków drogowych.

 • Wydawać polecenia ustne

  Przekazywanie jasnych instrukcji. Zapewnianie, że komunikaty są zrozumiałe i poprawnie przestrzegane.

 • Obsługiwać systemy sterowania tramwajami

  Obsługiwać systemy sterowania ruchem tramwajowym oraz przełączniki z różnymi systemami operacyjnymi. Manipulować ruchem do przodu i do tyłu, płynnie przykładając zasilanie i hamując.

 • Utrzymywać koncentrację przez długie okresy

  Utrzymywanie koncentracji w długim okresie w celu dokonywania prawidłowych osądów i podejmowania odpowiednich decyzji.

 • Zapewniać bezpieczeństwo publiczne

  Wdrażać odpowiednie procedury, strategie i używać odpowiedniego sprzętu do promowania lokalnych lub krajowych działań w zakresie bezpieczeństwa w celu ochrony danych, ludzi, instytucji i mienia.

 • Zachowywać się odpowiednio w sytuacjach stresowych

  Radzenie sobie z bardzo stresującymi sytuacjami w miejscu pracy i zarządzanie nimi poprzez zastosowanie odpowiednich procedur, porozumiewanie się w sposób spokojny i skuteczny, a także spokojne podejmowanie decyzji.

 • Radzić sobie ze zmieniającymi się wymaganiami operacyjnymi

  Radzenie sobie ze zmieniającymi się potrzebami operacyjnymi; reagowanie poprzez zastosowanie skutecznych rozwiązań.

 • Przestrzegać procedur roboczych

  Przestrzeganie procedur w miejscu pracy w sposób uporządkowany i systematyczny.

 • Analizować sposoby skrócenia czasu podróży

  Analiza potencjalnych ulepszeń w zakresie efektywności transportu poprzez skrócenie czasu podróży poprzez zmianę trasy i przedstawienie alternatywnych rozwiązań.

 • Zapewniać stały ruch tramwajów

  Zapewniać ruch wystarczającej liczby tramwajów i obsługę wystarczającej liczby linii oraz realizację rozkładów zgodnie z planem.

Source: Sisyphus ODB