Zawód dyspozytor transportu samochodowego

Dyspozytorzy transportu samochodowego koordynują ruch pojazdów, trasy i kierowców, a także mogą nadzorować załadunek, rozładunek i sprawdzanie bagażu lub przesyłek ekspresowych wysyłanych autobusem.  

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przepisy ruchu drogowego

  Rozumienie przepisów ruchu drogowego i zasad drogowych.

 • Stan dróg lokalnych

  Znajomość lokalnych ulic i ich stanu, aby zapewnić wydajne i terminowe usługi transportowe.

 • Przepisy dotyczące transportu drogowego

  Znajomość przepisów dotyczących transportu drogowego na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim w zakresie wymogów bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Umiejętności

 • Wydawać polecenia pracownikom

  Wydawać polecenia podwładnym, stosując różne techniki komunikacyjne. Dostosowywać styl komunikacji do odbiorców docelowych w celu przekazania instrukcji zgodnie z zamierzeniami.

 • Analizować sprawozdania pisemne dotyczące pracy

  Zapoznawać się ze sprawozdaniami z pracy i rozumieć je, analizując treść sprawozdań i stosując ustalenia w codziennej pracy.

 • Wydawać polecenia ustne

  Przekazywanie jasnych instrukcji. Zapewnianie, że komunikaty są zrozumiałe i poprawnie przestrzegane.

 • Zarządzać obsługą tras autobusowych

  Nadzorować pracę innych osób i skutecznie koordynować regularnie obsługiwane trasy autobusowe za pośrednictwem różnych systemów odprawy biletowo-bagażowej.

 • Prowadzić rejestr wykonywanych zadań

  Organizować i klasyfikować zapisy przygotowanych raportów i korespondencji związane z wykonaną pracą i ewidencją postępów zadań.

 • Ustalać grafik kierowców i wydawać dyspozycje kierowcom

  Ustalać grafik i wysyłać kierowców, sprzęt roboczy i pojazdy służbowe do żądanych lokalizacji zgodnie z wymogami klientów; korzystać z telefonu lub łączności radiowej.

 • Posiadać umiejętność obsługi komputera

  Efektywne korzystanie z komputerów, sprzętu informatycznego i nowoczesnej technologii.

 • Prowadzić dochodzenia w sprawie wypadków drogowych

  Prowadzić dochodzenia w sprawie wypadków drogowych z udziałem pojazdów mechanicznych oraz prowadzić konferencje podsumowujące wypadek. Analizować dokładne okoliczności wypadku i przedstawiać wnioski władzom. Przedstawiać zalecenia dotyczące tego, w jaki sposób można zapobiegać przyszłym wypadkom.

 • Monitorować kierowców

  Dbać, aby kierowcy spełniali wymogi prawne dotyczące wykonywania obowiązków, przychodzenia do pracy w wymaganym czasie, braku objawów nadużycia alkoholu lub środków odurzających, a także jazdy na trasie zleconej w danym dniu. Monitorować kierowców w celu zapewnienia wysokiej jakości i efektywności pracy. Zapewniać ewidencję czasu pracy i długości tras.

 • Dopasowywać pojazdy do trasy

  Dopasowywanie typów pojazdów do tras transportowych, z uwzględnieniem częstotliwości obsługi, transportu w godzinach szczytu, obszaru obsługi oraz warunków drogowych.

Source: Sisyphus ODB