Zawód ekspedytor

Ekspedytorzy otrzymują i przekazują wiarygodne komunikaty, pojazdy i sprzęt oraz rejestrują inne ważne informacje. Nadzorują operacje planowania wysyłki poprzez koordynację różnych środków transportu. Ekspedytorzy organizują trasy lub usługi i określają odpowiedni rodzaj transportu. Odpowiadają również za konserwację sprzętu i pojazdów oraz wysyłanie pracowników. Dyspozytorzy transportu towarowego przekazują dokumentację prawną i umowną dla stron transportujących.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Metody w ramach transportu towarowego

  Zrozumienie różnych rodzajów transportu, takich jak transport lotniczy, morski lub intermodalny. Specjalizacja w zakresie jednej z modalności i dogłębna wiedza na temat szczegółów i procedur tej modalności.

 • Przepisy dotyczące transportu drogowego

  Znajomość przepisów dotyczących transportu drogowego na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim w zakresie wymogów bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

 • Obszary geograficzne

  Szczegółowa znajomość obszaru geograficznego; wiedza, gdzie wykonują działania różne organizacje.

Umiejętności

 • Nadzorować załogę

  Nadzorować i monitorować zachowanie pracowników.

 • Ustalać grafik kierowców i wydawać dyspozycje kierowcom

  Ustalać grafik i wysyłać kierowców, sprzęt roboczy i pojazdy służbowe do żądanych lokalizacji zgodnie z wymogami klientów; korzystać z telefonu lub łączności radiowej.

 • Zarządzać kierowcami ciężarówek

  Zarządzać wynikami operacyjnymi kierowców samochodów ciężarowych.

 • Zarządzać oprogramowaniem sterującym

  Zarządzać systemami oprogramowania do wysyłania, aby wykonywać zadania, takie jak generowanie zleceń pracy, planowanie trasy i inne działania.

 • Podejmować samodzielne decyzje operacyjne

  W razie potrzeby podejmować natychmiastowe decyzje operacyjne bez odwoływania się do innych, biorąc pod uwagę okoliczności oraz wszelkie odpowiednie procedury i przepisy. Samemu określać, która opcja jest najlepsza w danej sytuacji.

 • Przygotowywać szlaki transportowe

  Przygotowywanie tras przez dodawanie lub odejmowanie tras, dokonywanie zmian częstotliwości tras oraz zmiany zakresu obsługi tras. Dostosowywanie tras poprzez zapewnienie dodatkowego czasu przejazdu na trasach, dodawanie dodatkowej przepustowości w okresach przepełnienia (lub zmniejszenie przepustowości w okresach niskiej liczby pasażerów) oraz dostosowywanie czasów odjazdu w odpowiedzi na zmiany okoliczności na danej trasie, zapewniając w ten sposób efektywne wykorzystanie zasobów i osiągnięcie celów w zakresie relacji z klientem;

 • Prowadzić rejestr wykonywanych zadań

  Organizować i klasyfikować zapisy przygotowanych raportów i korespondencji związane z wykonaną pracą i ewidencją postępów zadań.

 • Wydawać polecenia ustne

  Przekazywanie jasnych instrukcji. Zapewnianie, że komunikaty są zrozumiałe i poprawnie przestrzegane.

 • Stosować koncepcje zarządzania transportem

  Stosować koncepcje zarządzania w sektorze transportu w celu poprawy procesów transportu, zmniejszenia ilości odpadów, zwiększenia wydajności oraz efektywniejszego przygotowywania harmonogramów.

 • Monitorować operacje wykonywane przez flotę pojazdów

  Monitorowanie działalności floty pojazdów; śledzenie opóźnień i identyfikacja potrzeb w zakresie napraw; analiza informacji o flocie w celu opracowania i wdrożenia działań usprawniających.

 • Analizować dane dotyczące statków

  Zbierać informacje z oprogramowania do zarządzania statkiem i odnosić się do nich, aby przeanalizować dane z różnych punktów widzenia. Analiza danych i ocena przy podejmowaniu decyzji.

 • Pracować w załodze zajmującej się transportem wodnym

  Praca w ramach załogi obsługującej usługi w zakresie transportu wodnego, w której każda osoba działa w swoim własnym obszarze odpowiedzialności, dbając o osiągnięcie wspólnego celu, takiego jak dobra interakcja z klientem, bezpieczeństwo na morzu i konserwacja statków.

 • Zarządzać zdolnością floty

  Zarządzać istniejącą flotą, jej dostępnością i zdolnością przewozową, aby planować trasy.

Source: Sisyphus ODB