Zawód kasjer walutowy / kasjerka walutowa

Kasjerzy walutowi przetwarzają transakcje gotówkowe klientów w walutach krajowych i obcych. Dostarczają informacji na temat warunków i kursów wymiany dla zakupu i sprzedaży walut obcych, dokonują depozytów środków pieniężnych, prowadzą rejestr wszystkich transakcji walutowych i sprawdzają ważność pieniędzy.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Waluty obce

  Waluty różnych państw, takie jak euro, dolar lub jen, w tym kursy wymiany walut i metody ich przeliczania.

 • Komunikacja elektroniczna

  Transmisja danych odbywająca się za pomocą środków cyfrowych, takich jak komputery, telefon lub e-mail.

 • Obsługa klienta

  Procesy i zasady dotyczące klienta, użytkownika usług i usług osobistych; mogą one obejmować procedury oceny stopnia zadowolenia klienta lub użytkownika usług.

 • Działalność bankowa

  Szeroka i stale rozwijająca się działalność bankowa i produkty finansowe zarządzane przez banki, począwszy od bankowości osobistej, bankowości korporacyjnej, bankowości inwestycyjnej, bankowości prywatnej, aż po ubezpieczenia, handel obcymi walutami, handel towarami, obrót papierami wartościowymi, handel traktami terminowymi i opcjami.

Umiejętności

 • Przekazywać informacje na temat produktów finansowych

  Udzielanie klientowi informacji na temat produktów finansowych, rynku finansowego, ubezpieczeń, kredytów i innych rodzajów danych finansowych.

 • Prowadzić rejestr transakcji finansowych

  Zestawiać wszystkie transakcje finansowe wykonane w ramach codziennych operacji firmy i zapisywać je na odpowiednich kontach.

 • Prowadzić obrót walutami obcymi

  Kupować lub sprzedawać waluty obce na rynku walutowym na własny rachunek lub w imieniu klienta bądź instytucji w celu osiągnięcia zysku.

 • Wykonywać zadania biurowe

  Wykonywanie zadań administracyjnych, takie jak archiwizacja, pisanie sprawozdań i prowadzenie korespondencji.

 • Prowadzić dokumentację finansową

  Prowadzić i finalizować wszystkie dokumenty urzędowe, przedstawiające transakcje finansowe w ramach przedsiębiorstwa lub projektu.

 • Obsługiwać transakcje finansowe

  Zarządzać walutami, operacjami wymiany finansowej, depozytami, a także płatnościami przedsiębiorstw i kuponami. Przygotowywać rachunki dla gości i zarządzać nimi oraz dokonywać płatności gotówką, kartą kredytową i kartą debetową.

Source: Sisyphus ODB