Zawód kierownik kasyna gry

Kierownicy kasyn gry sprawują nadzór nad bieżącą działalnością placówek gier hazardowych. Nadzorują oni personel, monitorują obszary gier, nadzorują usługi w zakresie bezpieczeństwa, zapewniają przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących gier oraz monitorują przestrzeganie wymogów regulacyjnych, odpowiadają za wdrażanie operacyjnych celów działalności.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zasady dotyczące kasyn

  Polityka i wymogi regulujące działalność kasyna.

 • Zasady gier w kasynach

  Przepisy i zasady regulujące różne gry w kasynach.

 • Polityki obowiązujące w przedsiębiorstwach

  Zbiór reguł rządzących działalnością firmy.

Umiejętności

 • Zarządzać obiektami kasyna

  Zarządzać możliwościami w zakresie efektywności kosztów i procesów w odniesieniu do utrzymania, czyszczenia, bezpieczeństwa, administracji i innych funkcji peryferyjnych w obrębie kasyna

 • Kierować się etycznym kodeksem postępowania w obszarze gier hazardowych

  Postępować zgodnie z zasadami i kodeksem etycznym stosowanym w grach hazardowych, zakładach i loterii. Mieć na uwadze rozrywkę graczy.

 • Monitorować sytuację w pokoju gier

  Zwracać uwagę na salę gry i szczegóły, aby zapewnić bezproblemowy przebieg gry i bezpieczeństwo.

 • Zarządzać kasynem

  Proaktywne zarządzanie wszystkimi aspektami działalności w ramach kasyna, ze szczególnym naciskiem na świadczenie skutecznego i efektywnego świadczenia usług w zakresie gier hazardowych. Maksymalizacja korzyści płynących ze sprzedaży i marż w odniesieniu do wszystkich ofert gier, w tym gier elektronicznych, poprzez efektywne wykorzystanie wszystkich dostępnych zasobów. 

 • Stosować zasady zarządzania konfliktami

  Przejąć odpowiedzialność za rozpatrywanie wszystkich skarg i sporów, wykazując empatię i zrozumienie w celu osiągnięcia rozwiązania. Być w pełni świadomym wszystkich protokołów i procedur odpowiedzialności społecznej oraz być w stanie profesjonalnie radzić sobie z sytuacją hazardową z dojrzałością i empatią.

 • Wykonywać wiele zadań w tym samym czasie

  Wykonywanie wielu zadań jednocześnie, mając świadomość kluczowych priorytetów.

 • Zapewniać zgodność gier z prawem

  Monitorować operacje związane z grami, aby przez cały czas przestrzegać przepisów prawnych i zakładowego regulaminu.

 • Stosować zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pokoju gier

  Stosować się do przepisów bezpieczeństwa dotyczących sal do gier w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony graczy, personelu i innych osób.

 • Zarządzać zespołem

  Zapewniać przejrzyste i skuteczne kanały komunikacji we wszystkich działach w ramach organizacji i funkcji wsparcia, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym, zapewniając, aby zespół wiedział o standardach i celach działu/jednostki organizacyjnej. Wprowadzać w życie procedury dyscyplinarne i dotyczące rozpatrywania skarg, zgodnie z wymogami, aby zapewniać spójne i sprawiedliwe podejście do zarządzania wynikami. Pomagać w procesie rekrutacji oraz zarządzać, szkolić i motywować pracowników w celu osiągnięcia/przekroczenia ich potencjału dzięki zastosowaniu skutecznych technik zarządzania wynikami. Zachęcać i rozwijać etykę zespołową wśród wszystkich pracowników.

Source: Sisyphus ODB