Zawód konserwator

Konserwatorzy wykonują różne czynności związane z konserwacją i naprawą budynków, terenów i innych obiektów. Dokonują napraw i renowacji konstrukcji i elementów, ogrodzeń, bram i dachów, montują meble i wykonują prace związane z hydrauliką i elektrycznością. Sprawdzają oni systemy ogrzewania i wentylacji, jakość powietrza i wilgotność w budynku.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przepisy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

  Przepisy prawne, które należy stosować w odniesieniu do bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony przeciwpożarowej w obiekcie.

 • Domowe systemy ogrzewania

  Nowoczesne i tradycyjne systemy grzewcze zasilane gazem, drewnem, ropą naftową, biomasą, energią słoneczną i innymi odnawialnymi źródłami energii oraz zasady oszczędzania energii.

 • Mechanika

  Teoretyczne i praktyczne zastosowania nauki badającej wpływ przemieszczeń i sił oddziałujących na ciała fizyczne na rozwój maszyn i urządzeń mechanicznych.

 • Ciesielstwo

  Metody konstrukcyjne związane z produktami z drewna, takie jak budowa dachów, podłóg i budynków z drewna oraz inne powiązane produkty, takie jak drzwi lub listwy przypodłogowe.

 • Plany instalacji elektrycznej

  Obrazowe przedstawienie obwodu elektrycznego. Pokazuje komponenty obwodu jako uproszczone kształty oraz przyłącza zasilania i sygnału między urządzeniami. Zapewnia informacje o względnym położeniu i rozmieszczeniu urządzeń i terminali na urządzeniach, aby pomóc w budowie lub serwisowaniu urządzenia. Schemat połączeń jest często używany do rozwiązywania problemów i upewnienia się, że wszystkie połączenia zostały wykonane i że wszystko jest na miejscu.

 • Systemy wentylacyjne

  Typy systemów wentylacji mechanicznej, które umożliwiają wymianę i obieg powietrza.

 • Elektryczność

  Znajomość zasad dotyczących elektryczności i obwodów elektrycznych, a także związanego z tym ryzyka.

 • Zasady wznoszenia budynków

  Elementy składowe i zasady wznoszenia budynków takie jak rodzaje konstrukcji ściennych i fundamentów, wad ścian i dachów oraz sposoby usuwania takich wad.

Umiejętności

 • Wykonywać pracę w ergonomiczny sposób

  Stosować zasady ergonomii w zakresie organizacji miejsca pracy na potrzeby ręcznego posługiwania się sprzętem i materiałami.

 • Korzystać ze środków ochrony indywidualnej

  Korzystać z urządzeń ochronnych zgodnie ze szkoleniami, instruktażem i instrukcjami. Kontrolować sprzęt i konsekwentnie go stosować.

 • Korzystać z przyrządów pomiarowych

  Korzystać z przyrządów pomiarowych w zależności od mierzonej własności. Wykorzystywać różne przyrządy do pomiaru długości, powierzchni, objętości, prędkości, energii, siły i innych.

 • Prowadzić rejestr czynności konserwacyjnych

  Przechowywać pisemny rejestr wszystkich podjętych działań naprawczych i konserwacyjnych, w tym m.in. informacje na temat zastosowanych części i materiałów.

 • Posługiwać się tradycyjnym zestawem narzędzi

  Wykorzystywać narzędzia należące do tradycyjnego zestawu narzędzi, takie jak młotek, szczypce, śrubokręt i klucz. Przestrzegać środków ostrożności podczas pracy z tymi narzędziami.

 • Dbać o porządek w miejscu pracy

  Dbać o to, aby obszar pracy i wyposażenie były czyste i uporządkowane.

 • Dbać o obsługę klienta

  Utrzymywać najwyższy możliwy poziom obsługi klienta i dbać, aby klient był zawsze obsługiwany w sposób profesjonalny. Dbać o dobre samopoczucie klientów lub uczestników i spełniać szczególne wymagania.

 • Obliczać koszty prac naprawczych

  Obliczanie kosztów materiałów i robocizny czynności naprawczych; znajomość odpowiednich programów komputerowych.

 • Analizować i rozumieć specyfikacje techniczne

  Czytać i rozumieć specyfikacje techniczne opisujące charakterystykę i tryb działania produktu, komponentu oraz maszyny, zwykle dostarczone przez producenta.

 • Posługiwać się elektronarzędziami

  Obsługiwać pompy z napędem elektrycznym. Korzystać z narzędzi ręcznych lub elektrycznych. Używać narzędzi do naprawy pojazdów lub środków ochrony.

Source: Sisyphus ODB