Zawód koordynator ds. przeprowadzek

Koordynatorzy ds. przeprowadzek planują wszystkie czynności niezbędne do sprawnej przeprowadzki. Otrzymują oni informacje od klienta, a następnie przekładają je na działania i czynności, które umożliwiają sprawną i zadowalającą przeprowadzkę w konkurencyjnej cenie.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Metody transportu

  Znajomość zasad i metod przemieszczania ludzi lub towarów drogą powietrzną, kolejową, morską lub lądową, w tym związane z tym koszty i optymalne strategie pracy.

 • Zagrożenia związane z załadunkiem towarów niebezpiecznych

  Znajomość zagrożeń związanych z transportem określonych towarów niebezpiecznych. Znajomość działań w sytuacjach nadzwyczajnych i procedur postępowania w razie wypadków z towarami podczas ich załadunku lub transportu.

 • środki w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w transporcie

  Zbiór zasad, procedur i przepisów dotyczących środków bezpieczeństwa i higieny, mających na celu zapobieganie wypadkom lub incydentom podczas transportu.

 • Rodzaje materiałów opakowaniowych

  Właściwości materiałów powodujące ich przydatność do pakowania. Przekształcenie surowców w materiały opakowaniowe. Różne rodzaje użytych etykiet i materiałów, które spełniają prawidłowe kryteria składowania w zależności od towarów.

Umiejętności

 • Zapewniać prawidłowe etykietowanie towarów

  Zapewniać, że towary są oznaczone wszystkimi niezbędnymi informacjami na temat produktu (np. prawne, technologiczne, niebezpieczeństwa i inne). Zapewniać, że etykiety spełniają wymogi prawne i są zgodne z przepisami.

 • Analizować wymogi dotyczące przemieszczania towarów

  Dokonywać analizy towarów, które mają zostać relokowane oraz wymogów w zakresie ich przemieszczania. Sprawdzać wymagania i przygotowanie działań w celu zapewnienia odpowiedniego transportu towarów.

 • Wybierać urządzenia wymagane do wykonania czynności związanych z przenoszeniem towarów

  Wybierać odpowiednie narzędzia i sprzęt niezbędne do skutecznego poruszania obiektów. Wybierać zestaw urządzeń z podstawowych narzędzi, takich jak wkręty, młotki i szczypce, po bardziej złożone urządzenia, takie jak wózki widłowe, dźwigi i ruchome doki.

 • Przygotowywać zasoby do celów wykonywania czynności ładunkowych

  Oceniać liczby pracowników i rodzajów urządzeń potrzebnych do załadunku lub rozładunku towarów.

 • Tworzyć procedury przenoszenia określonych towarów

  Badanie wymagań dotyczących przemieszczania określonych towarów, takich jak fortepiany, artefakty, meble, i innych, w celu opracowania szczegółowych procedur dotyczących ich transportu i przemieszczania.

 • Posługiwać się urządzeniami komunikacyjnymi

  Obsługiwać urządzenia komunikacyjne w celu kontaktowania się z klientami, współpracownikami i innymi osobami.

 • Określać kolejność załadunku towarów

  Określać kolejności załadunku towarów w celu zwiększenia efektywności operacji. Organizować załadunek w taki sposób, aby można było przechowywać maksymalną ilość towarów.

 • Prowadzić spis narzędzi

  Prowadzić spis narzędzi wykorzystywanych do produkcji lub świadczenia usług. Dbać, aby zestawy narzędzi pozostały kompletne i odpowiednie do zastosowania.

 • Obsługiwać dostawy mebli

  Obsługiwać dostawę i montaż mebli i innych towarów, zgodnie z potrzebami i preferencjami klienta.

 • Oceniać ergonomię miejsca pracy

  Oceniać ergonomię miejsca pracy w odniesieniu do zasobów ludzkich.

Source: Sisyphus ODB