Zawód korektor tekstu

Korektorzy tekstu analizują kopie gotowych produktów, takich jak książki, gazety i czasopisma. Poprawiają błędy gramatyczne, typograficzne i ortograficzne w celu zapewnienia wysokiej jakości drukowanego produktu.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Gramatyka

  Zbiór reguł strukturalnych rządzących składaniem zdań, wyrażeń i słów w dowolnym języku naturalnym.

 • Pisownia

  Zasady dotyczące pisowni słów.

 • Prawo autorskie

  Ustawodawstwo opisujące ochronę praw oryginalnych autorów względem ich dzieł oraz sposób, w jaki inni mogą z nich korzystać.

Umiejętności

 • Stosować zasady pisowni i gramatyki

  Stosować zasady pisowni i gramatyki oraz zapewniać spójność w całym tekście.

 • Robić korektę tekstu

  Przeczytać dokładnie tekst, wyszukać, przejrzeć i poprawić błędy, aby upewnić się, że treść nadaje się do publikacji.

 • Korzystać ze słowników

  Używanie glosariuszy i słowników w celu wyszukiwania znaczenia, pisowni i synonimów słów.

 • Przestrzegać harmonogramu prac

  Zarządzać sekwencją działań w celu przekazania zakończonych prac w uzgodnionych terminach i zgodnie z harmonogramem prac.

 • Dysponować biegłą znajomością zasad językowych

  Opanować techniki i praktyki języków, które mają być tłumaczone. Dotyczy to zarówno własnego języka ojczystego, jak i języków obcych. Zapoznawać się z obowiązującymi normami i zasadami oraz określać właściwe wyrażenia i słowa, których chcemy użyć.

Source: Sisyphus ODB