Zawód korespondent języków obcych

Korespondenci języków obcych czytają korespondencję przedsiębiorstwa w językach obcych i udzielają na nią odpowiedzi. Wykonują oni również zadania biurowe.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Gramatyka

  Zbiór reguł strukturalnych rządzących składaniem zdań, wyrażeń i słów w dowolnym języku naturalnym.

 • Pisownia

  Zasady dotyczące pisowni słów.

 • Polityki obowiązujące w przedsiębiorstwach

  Zbiór reguł rządzących działalnością firmy.

Umiejętności

 • Tłumaczyć z języka obcego

  Tłumaczyć słowa, zdania i pojęcia z języka obcego na język ojczysty lub inny język obcy.

 • Stosować zasady pisowni i gramatyki

  Stosować zasady pisowni i gramatyki oraz zapewniać spójność w całym tekście.

 • Dysponować biegłą znajomością zasad językowych

  Opanować techniki i praktyki języków, które mają być tłumaczone. Dotyczy to zarówno własnego języka ojczystego, jak i języków obcych. Zapoznawać się z obowiązującymi normami i zasadami oraz określać właściwe wyrażenia i słowa, których chcemy użyć.

 • Posługiwać się różnymi językami w mowie

  Opanowywać języki obce, aby móc komunikować się w co najmniej jednym języku obcym.

 • Zapewniać odpowiednie zarządzanie dokumentacją

  Gwarantować, że przestrzegane są normy i zasady dotyczące śledzenia i rejestracji dokumentów oraz zasady zarządzania dokumentami, m.in. zapewniając, że zmiany są wykrywane, dokumenty pozostają czytelne i nieaktualne dokumenty nie są używane.

 • Tłumaczyć pojęcia językowe

  Tłumaczyć z jednego języka na drugi. Kojarzyć słowa i wyrazy z odpowiadającymi im określeniami w innych językach przy jednoczesnym zachowaniu zapisu i niuansów pierwotnego tekstu.

 • Informować o kwestiach handlowych i technicznych w językach obcych

  Posługiwać się co najmniej jednym językiem obcym w celu komunikowania problemów handlowych i technicznych z różnymi dostawcami i klientami.

Source: Sisyphus ODB