Zawód magazynier surowców

Magazynierzy surowców organizują i monitorują odbiór i przechowywanie surowców w magazynie zgodnie z wymaganymi warunkami. Monitorują oni poziom zapasów.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Właściwości fizykochemiczne skóry typu „crust”

  Właściwości fizykochemiczne, półproduktów ze skóry, które zostały już poddane procesowi garbowania. Właściwości te różnią się w zależności od zwierzęcia, z którego pochodzi skóra i wcześniejszych procesów produkcyjnych.

 • Właściwości fizykochemiczne skór surowych

  Jakość skór surowych i skór jest określana na podstawie właściwości organoleptycznych, mikrobiologicznych, histologicznych i chemicznych (tj. wilgotności, struktury skóry właściwej, procentowej zawartości tłuszczu i kolagenu). Każdy rodzaj skóry surowej/skóry ma określone właściwości fizyczne i chemiczne, które wpływają na rodzaj garbowania i najbardziej odpowiednie zastosowanie końcowe skóry wyprawionej.

 • Zarządzanie kosztami

  Proces planowania, monitorowania i dostosowywania kosztów oraz przychodów przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia efektywności kosztowej i zdolności.

 • Zarządzanie łańcuchem dostaw

  Przepływ towarów w łańcuchu dostaw, przenoszenie i składowanie surowców, materiałów roboczych oraz gotowych wyrobów z miejsca pochodzenia do punktu konsumpcji.

Umiejętności

 • Znajdować rozwiązania problemów

  Rozwiązywać problemy pojawiające się podczas planowania, ustalania priorytetów, organizowania, kierowania/ułatwiania działania i oceny wyników. Stosować systematyczne procesy gromadzenia, analizowania i syntezy informacji, aby oceniać bieżącą praktykę i generować nowe poziomy zrozumienia dotyczące praktyki.

 • Pośredniczyć w kontaktach z kadrą zarządzającą

  Pośredniczyć w kontaktach z kadrą zarządzającą z innych działów, zapewniając skuteczną obsługę i komunikację, tj. sprzedaż, planowanie, zakupy, handel, dystrybucję i kwestie techniczne.

 • Pracować w zespołach zajmujących się produkcją materiałów włókienniczych

  Pracować harmonijnie z kolegami z zespołów w przemyśle włókienniczym i odzieżowym.

 • Prowadzić ewidencję towarów w ramach produkcji

  Prowadzić ewidencję towarów, niezależnie od tego, czy są to towary surowe (tj. surowce), półprodukty czy gotowe (tj. produkty gotowe). Liczyć towary i przechowywać je do kolejnych działań związanych z produkcją i dystrybucją.

 • Zapewniać zgodność z normami operacyjnymi

  Zapewniać pełną zgodność z wymogami przepisów i regulacji dotyczących gier hazardowych. Zapewniać, by wszyscy pracownicy obsługujący gry i menedżerowie byli regularnie szkoleni w zakresie kompetencji technicznych i zgodności z procedurami. Jeśli to konieczne, przeglądać i uzgadniać ulepszenia w przypadku wszelkich audytów w ramach naszej odpowiedzialności. Zapewniać pełne wdrożenie wszelkich uzgodnionych zmian w procedurach i procesach gier. Zapobiegać kradzieżom i oszustwom (personel zewnętrzny i/lub wewnętrzny) poprzez wdrażanie procedur kontroli bezpieczeństwa. Kompilować dokładne i aktualne raporty wydajności zgodnie z wymaganiami firmy. Opracowywać plan awansów dla wszystkich pracowników obsługujących gry, upewniać się, że do prowadzenia działu dostępna jest wystarczająca liczba przeszkolonych i licencjonowanych menedżerów. Aktywnie poszukiwać i wykorzystywać możliwości rozwoju osobistego w firmie.

 • Zarządzać operacjami magazynowymi

  Zarządzać operacjami magazynowymi, takimi jak dostarczanie zamówień i utrzymywanie zapasów; kontrolować bezpieczeństwo i zapobiegać ryzyku w magazynie; realizować plany maksymalizacji wydajności łańcucha dostaw.

 • Dostosowywać się do zmieniającej się sytuacji

  Zmieniać podejście do sytuacji w oparciu o nieoczekiwane i nagłe zmiany trendów lub potrzeb i nastrojów ludzi; zmieniać strategie, improwizować i naturalnie dostosowywać się do tych okoliczności.

 • Korzystać z narzędzi IT

  Stosować komputery, sieci komputerowe i inne technologie i sprzęt do przechowywania, odzyskiwania, przesyłania i manipulowania danymi w kontekście działalności biznesowej lub przedsiębiorstwa.

 • Zarządzać zapasami

  Kontrola inwentaryzacji produktów w celu zrównoważenia kosztów dostępności i magazynowania.

 • Wykonywać instrukcje robocze

  Rozumienie, interpretowanie i prawidłowe stosowanie instrukcji roboczych dotyczących różnych zadań w miejscu pracy.

 • Określać cele przedsiębiorstwa

  Działać na rzecz przedsiębiorstwa i realizacji jego celów.

 • Nabywać dostawy surowców

  Zarządzać logistyką zaopatrzenia w surowce dla garbarni, aby zapewnić skuteczne funkcjonowanie garbarni i spełnić wymagania klientów.

 • Identyfikować wady skór surowych

  Analizować, rozpoznawać i oceniać ewentualne wady występujące w skórach surowych/skórach. Wady mogą być pochodzenia naturalnego (np. uszkodzenia przez pasożyty) bądź powstać na skutek złych praktyk w gospodarstwie, w transporcie, w rzeźni (np. nieprawidłowe zdjęcie skóry, wady przed ubojem, niewłaściwa konserwacja) lub podczas procesu produkcji. Klasyfikacja skór surowych/skór oraz ich dalszy podział na asortymenty oparto na charakterze, wielkości i lokalizacji wad. Klasa asortymentu określa rodzaj obróbki, a w konsekwencji rodzaj wyrobu.

 • Korzystać z technik komunikacyjnych

  Stosować techniki komunikacji umożliwiające rozmówcom lepsze zrozumienie siebie nawzajem i dokładne przekazywanie treści w komunikatach.

Source: Sisyphus ODB