Zawód maszynistka

Maszynistki obsługują komputery, pisząc i weryfikując dokumenty i gromadząc materiały do przepisania, takie jak korespondencja, sprawozdania, tabele statystyczne, formularze i nagrania audio. Zapoznają się z instrukcjami dołączonymi do materiałów lub przestrzegają ustnych instrukcji określających wymagania takie jak liczba potrzebnych egzemplarzy, priorytet i pożądany format.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Polityki obowiązujące w przedsiębiorstwach

  Zbiór reguł rządzących działalnością firmy.

 • Metody transkrypcji

  Metody szybkiej transkrypcji języka mówionego do tekstu, takie jak stenografia.

Umiejętności

 • Zadawać pytania dotyczące dokumentów

  Sprawdzać i formułować pytania dotyczące dokumentów w ogóle. Badać kompletność, poufność, styl dokumentu oraz szczegółowe instrukcje postępowania z dokumentami.

 • Stosować zasady pisowni i gramatyki

  Stosować zasady pisowni i gramatyki oraz zapewniać spójność w całym tekście.

 • Odczytywać teksty pisane odręcznie

  Analizować, rozumieć i czytać odręczne teksty z różnymi stylami pisania. Analizować ogólne przesłanie tekstów w celu zapewnienia spójności rozumienia.

 • Pisać dokumenty pozbawione błędów

  Pisać na klawiaturze dokumenty i inne pisma, unikając błędów gramatycznych lub ortograficznych. Pisać na klawiaturze dokumenty w szybkim tempie bez uszczerbku dla jakości.

 • Dostosowywać treść do formy

  Dostosowywać treść do formy, aby upewnić się, że pasują do siebie.

 • Korzystać ze słowników

  Używanie glosariuszy i słowników w celu wyszukiwania znaczenia, pisowni i synonimów słów.

 • Przygotowywać firmowe wiadomości e-mail

  Przygotowywanie, kompilowanie i wysyłanie wiadomości e-mail zawierających odpowiednie informacje oraz język właściwy dla komunikacji wewnętrznej lub zewnętrznej.

 • Korzystać z programu Microsoft Office

  Posiadać zdolność do pracy ze standardowymi programami Microsoft Office na odpowiednim poziomie. Tworzyć dokument i realizować podstawowe formatowanie, umieszczać podziały stron, tworzyć nagłówki lub stopki oraz wprowadzić elementy graficzne, tworzyć automatycznie generowane spisy treści i łączyć pisma w bazie danych adresowych (zwykle w formacie Excel). Tworzyć automatyczne arkusze kalkulacyjne, tworzyć obrazy i sortować i filtrować tabele danych.

 • Zapewniać materiały pisane

  Przekazywać informacje w formie pisemnej za pośrednictwem mediów cyfrowych lub drukowanych zgodnie z potrzebami grupy docelowej. Tworzyć układ treści zgodnie ze specyfikacjami i normami. Stosować zasady pisowni i gramatyki.

 • Korzystać z technik pisania bezwzrokowego

  Czytać, wykorzystywać i pisać dokumenty, teksty i wszelkiego rodzaju treści bez patrzenia na klawiaturę. Stosować techniki, aby pisać dokumenty w taki sposób.

Source: Sisyphus ODB