Zawód monter torów kolejowych

Monterzy torów kolejowych budują tory kolejowe na przygotowanych miejscach. Monitorują oni sprzęt, który ustawia podkłady kolejowe lub cięgna, zazwyczaj na warstwie rozdrobnionego kamienia lub balastu. Monterzy torów kolejowych układają tory kolejowe na podkładach i łączą je, aby upewnić się, że szyny mają stałą szerokość torów lub odległość między sobą. Czynności te są zwykle wykonywane za pomocą jednej ruchomej maszyny, ale mogą być wykonywane ręcznie.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Systemy mechaniczne

  Systemy mechaniczne, w tym przekładnie, silniki, układy hydrauliczne i pneumatyczne. Ich funkcje i prawdopodobne usterki.

 • Infrastruktura kolejowa

  Dokładne zrozumienie cech infrastruktury kolejowej: technologii kolejowych, szerokości torów, sygnalizacji kolejowej, węzłów kolejowych itp.

 • Pociągi technologiczne

  Skład i funkcje pociągu technologicznego, pociąg złożony z maszyn automatycznych, które usuwają, kontrolują, dostosowują i układają podsypkę kolejową, podkłady kolejowe i szyny.

 • Mechanika

  Teoretyczne i praktyczne zastosowania nauki badającej wpływ przemieszczeń i sił oddziałujących na ciała fizyczne na rozwój maszyn i urządzeń mechanicznych.

Umiejętności

 • Stosować techniki zgrzewania punktowego

  Stosować i pracować z różnymi technikami w procesie spawania elementów metalowych pod ciśnieniem z użyciem elektrod, takimi jak spawanie projekcyjne, spawanie punktowe elektrodami otulonymi i inne.

 • Korzystać z przyrządów pomiarowych

  Korzystać z przyrządów pomiarowych w zależności od mierzonej własności. Wykorzystywać różne przyrządy do pomiaru długości, powierzchni, objętości, prędkości, energii, siły i innych.

 • Transportować materiały budowlane

  Przywozić materiały budowlane, narzędzia i wyposażenie na plac budowy i przechowywać je we właściwy sposób, uwzględniając różne aspekty, takie jak bezpieczeństwo pracowników i ochrona przed pogorszeniem ich stanu.

 • Przeprowadzać inspekcje materiałów budowlanych

  Sprawdzać materiały budowlane pod kątem uszkodzenia, wilgoci, ubytków lub innych problemów przed użyciem materiału.

 • Wykonywać pracę w ergonomiczny sposób

  Stosować zasady ergonomii w zakresie organizacji miejsca pracy na potrzeby ręcznego posługiwania się sprzętem i materiałami.

 • Utrzymywać ciężki sprzęt budowlany w dobrym stanie

  Kontrola ciężkiego sprzętu w projektach budowlanych przed każdym użyciem. Utrzymywać maszynę w dobrym stanie, dbając o drobne naprawy i ostrzegając osobę odpowiedzialną w przypadku poważnych usterek.

 • Przestrzegać procedur w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w sektorze budowlanym

  Stosować odpowiednie procedury bezpieczeństwa i higieny w budownictwie w celu zapobiegania wypadkom, zanieczyszczeniom i innym zagrożeniom.

 • Wykonywać pracę w ramach ekipy budowlanej

  Pracować w zespole w ramach projektu budowlanego. Efektywnie komunikować się, wymieniać się informacjami z członkami zespołu i podlegać przełożonym. Postępować zgodnie z instrukcjami i elastycznie dostosowywać się do zmian.

 • Zabezpieczać strefę pracy

  Zabezpieczać granice wyznaczające strefę pracy, ograniczając dostęp, umieszczając znaki i podejmując inne środki w celu zagwarantowania bezpieczeństwa publicznego i personelu.

 • Stosować techniki spawania łukowego

  Stosować i pracować z użyciem różnych technik w procesie spawania łukiem, takich jak spawanie łukowe w osłonie metali, spawanie łukowe w osłonie gazów obojętnych, spawanie łukiem krytym, spawanie łukiem rdzeniowym i inne.

 • Rozpoznawać oznaki korozji

  Rozpoznawać oznaki reakcji utleniania się metalu pod wpływem środowiska, będących przyczyną rdzewienia, korozji wżerowej miedzi, pęknięć naprężeniowych i innych zjawisk oraz szacować szybkość postępowania korozji.

 • Reagować na zdarzenia w krótkim czasie

  Monitorować i przewidywać sytuację w otoczeniu. Być gotowym do podejmowania szybkich i odpowiednich działań w przypadku nieprzewidzianych wydarzeń.

 • Korzystać ze środków ochrony indywidualnej w sektorze budowlanym

  Używać elementów odzieży ochronnej, takich jak buty z noskami ze stali, oraz narzędzi, takich jak gogle ochronne, w celu zminimalizowania ryzyka wypadków w czasie konstruowania i ograniczenia wszelkich obrażeń w razie wystąpienia awarii.

 • Stosować techniki spawania termitowego

  Spawać przy użyciu sprzętu działającego w oparciu o reakcję egzotermiczną napędzaną termitem.

Source: Sisyphus ODB