Zawód monter znaków drogowych

Monterzy znaków drogowych przywożą znaki drogowe do określonej lokalizacji i ustawiają je. Monterzy mogą wywiercić otwór w ziemi lub usunąć istniejącą nawierzchnię w celu uzyskania dostępu do gleby. Mogą oni zakotwiczyć ciężkie znaki w betonie.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Normy w zakresie rozstawiania znaków drogowych

  Krajowe i europejskie przepisy dotyczące rozmieszczenia i właściwości znaków drogowych, w tym wielkości, wysokości, współczynnika odbicia światła i innych istotnych cech.

 • Przepisy ruchu drogowego

  Rozumienie przepisów ruchu drogowego i zasad drogowych.

Umiejętności

 • Wykonywać pracę w ergonomiczny sposób

  Stosować zasady ergonomii w zakresie organizacji miejsca pracy na potrzeby ręcznego posługiwania się sprzętem i materiałami.

 • Przestrzegać procedur w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w sektorze budowlanym

  Stosować odpowiednie procedury bezpieczeństwa i higieny w budownictwie w celu zapobiegania wypadkom, zanieczyszczeniom i innym zagrożeniom.

 • Obsługiwać wiertarkę ręczną

  Używać wiertarki ręcznej w celu wytwarzania otworów w różnych rodzajach materiału, takich jak kamień, cegła i drewno. Dbać, aby do realizacji zadania używać odpowiedniego wyposażenia, ustawień, wierteł oraz siły nacisku.

 • Rozmieszczać tymczasowe znaki drogowe

  Umieszczać tymczasowe znaki drogowe, światła i bariery, aby ostrzegać użytkowników dróg o działaniach na drodze.

 • Korzystać ze środków ochrony indywidualnej w sektorze budowlanym

  Używać elementów odzieży ochronnej, takich jak buty z noskami ze stali, oraz narzędzi, takich jak gogle ochronne, w celu zminimalizowania ryzyka wypadków w czasie konstruowania i ograniczenia wszelkich obrażeń w razie wystąpienia awarii.

 • Interpretować sygnalizację świetlną

  Stosować się do sygnalizacji świetlnej i warunków na drodze oraz ograniczeń prędkości, zwracając uwagę na znajdujących się w pobliżu użytkowników drogi, w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Interpretować sygnalizację świetlną i stosować się do niej.

 • Przeprowadzać inspekcje placów budowy

  Dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy w trakcie realizacji projektu budowlanego poprzez regularne kontrolowanie placu budowy. Określać ryzyko narażenia ludzi na niebezpieczeństwo lub uszkodzenia sprzętu budowlanego.

 • Obsługiwać systemy GPS

  Korzystać z systemów GPS.

 • Interpretować plany dwuwymiarowe

  Interpretowanie i rozumienie planów i rysunków w procesach produkcyjnych, które zawierają prezentacje w dwóch wymiarach.

 • Przeprowadzać inspekcje materiałów budowlanych

  Sprawdzać materiały budowlane pod kątem uszkodzenia, wilgoci, ubytków lub innych problemów przed użyciem materiału.

 • Interpretować plany trójwymiarowe

  Interpretacja i rozumienie planów oraz rysunków w procesach produkcji, które zawierają informacje w postaci trójwymiarowej.

Source: Sisyphus ODB