Zawód odczytywacz liczników

Odczytywacze liczników odwiedzają budynki i obiekty mieszkalne i biznesowe bądź przemysłowe w celu zanotowania odczytów liczników mierzących zużycie gazu, wody, energii elektrycznej i innych mediów. Przekazują oni wyniki klientowi i dostawcy.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Matematyka

  Matematyka jest badaniem tematów, takich jak ilość, struktura, przestrzeń i zmiana. Polega ona na identyfikacji wzorów i formułowaniu opartych na nich nowych przypuszczeń. Matematycy dążą do udowodnienia prawdziwości lub nieprawdziwości tych przypuszczeń. Istnieje wiele dziedzin matematyki, z których część jest powszechnie stosowana w praktyce.

 • Przepisy ruchu drogowego

  Rozumienie przepisów ruchu drogowego i zasad drogowych.

Umiejętności

 • Przeprowadzać inspekcje w celu wykrycia bezprawnych przyłączeń

  Sprawdzać liczniki pod kątem nieautoryzowanych lub nielegalnych manipulacji bądź połączeń.

 • Odczytywać wskazania gazomierza

  Odczytywać gazomierz, zapisywać odpowiednie informacje, takie jak ilość gazu wydawanego i otrzymywanego.

 • Rozpoznawać oznaki korozji

  Rozpoznawać oznaki reakcji utleniania się metalu pod wpływem środowiska, będących przyczyną rdzewienia, korozji wżerowej miedzi, pęknięć naprężeniowych i innych zjawisk oraz szacować szybkość postępowania korozji.

 • Obsługiwać systemy GPS

  Korzystać z systemów GPS.

 • Zgłaszać wskazania mierników zużycia mediów

  Zgłaszać wyniki na podstawie interpretacji odczytów mierników zużycia mediów przedsiębiorstwom dostarczającym media oraz klientom, od których pochodzą wyniki.

 • Interpretować sygnalizację świetlną

  Stosować się do sygnalizacji świetlnej i warunków na drodze oraz ograniczeń prędkości, zwracając uwagę na znajdujących się w pobliżu użytkowników drogi, w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Interpretować sygnalizację świetlną i stosować się do niej.

 • Odczytywać wskazania wodomierza

  Interpretować przyrządy pomiarowe, mierzące zużycie i odbiór wody w obiektach lub domach, i notować wyniki we właściwy sposób.

 • Odczytywać wskazania licznika elektrycznego

  Interpretowanie wskazań przyrządów pomiarowych, które mierzą zużycie i odbiór energii elektrycznej w obiekcie lub miejscu zamieszkania oraz zapisują wyniki w prawidłowy sposób.

 • Wykrywać awarie liczników zużycia mediów

  Monitorować przyrządy pomiarowe, które obliczają zużycie mediów, takich jak woda, gaz, prąd i ciepło, aby ocenić, czy odczyty są dokładne, oraz aby zidentyfikować uszkodzenia i potrzebę napraw i konserwacji.

Source: Sisyphus ODB