Zawód operator przyjęć surowców

Operatorzy przyjęć surowców zajmują się obsługą i konserwacją narzędzi i sprzętu w celu zapewnienia spełnienia wymogów jakościowych i ilościowych dotyczących przyjęcia surowca. Wykorzystują oni sprzęt do oceny produktów takich jak zboża, ziemniaki, maniok itp. Przechowują i dystrybuują produkty do różnych jednostek zakładu przetwórczego.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przechowywanie żywności

  Odpowiednie warunki i metody przechowywania żywności w celu zapobiegania jej psuciu, biorąc pod uwagę wilgotność, światło, temperaturę i inne czynniki środowiskowe.

Umiejętności

 • Zajmować się przenoszeniem surowców luzem

  Transfer suchych surowców za pomocą odpowiednich mechanicznych systemów przenoszenia, takich jak podajniki ślimakowe, lub za pomocą środków grawitacyjnych bądź pneumatycznych.

 • Badać systemy silosów

  Kontrola systemów silosów w celu zminimalizowania szkodliwych emisji podczas ich użytkowania.

 • Zapewniać odpowiednie warunki sanitarne

  Miejsca pracy i sprzęt powinny być utrzymywane w stanie wolnym od brudu, infekcji i chorób, usuwając odpady, śmieci i zapewniając odpowiednie czyszczenie.

 • Analizować charakterystykę produktów spożywczych w momencie ich przyjmowania

  Analizować charakterystykę, skład i inne właściwości produktów spożywczych w momencie ich przyjmowania.

 • Czuć się swobodnie w niebezpiecznym otoczeniu

  Zachowywać swobodę w niebezpiecznych środowiskach, takich jak narażenie na kurz, obracające się urządzenia, gorące powierzchnie, obszary zamrażalni i chłodni, hałas, mokre podłogi i ruchome urządzenia dźwigowe.

 • Pobierać próbki do analizy

  Zbierać próbki materiałów lub produktów do analizy laboratoryjnej.

 • Stosować się do przepisów w zakresie HACCP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności oparte na analizie zagrożeń i krytycznych punktach kontroli (HACCP).

 • Stosować wymogi w zakresie produkcji żywności i napojów

  Stosować wymogi krajowe, międzynarodowe i wewnętrzne przewidziane w normach, rozporządzeniach i innych specyfikacjach dotyczących produkcji żywności i napojów oraz postępować zgodnie z tymi wymogami.

 • Przeprowadzać kontrole elementów wyposażenia zakładu produkcyjnego

  Przeprowadzać kontrole maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładzie produkcyjnym. Zapewniać prawidłowe działanie maszyn, ustawiać maszyny przed ich użyciem oraz utrzymywać maszyny i urządzenia w ruchu.

 • Podnosić ciężkie przedmioty

  Podnoszenie ciężkich przedmiotów i stosowanie ergonomicznych technik podnoszenia, aby uniknąć uszkodzenia ciała.

 • Prowadzić rejestr wykonywanych zadań

  Organizować i klasyfikować zapisy przygotowanych raportów i korespondencji związane z wykonaną pracą i ewidencją postępów zadań.

 • Prowadzić ewidencję towarów w ramach produkcji

  Prowadzić ewidencję towarów, niezależnie od tego, czy są to towary surowe (tj. surowce), półprodukty czy gotowe (tj. produkty gotowe). Liczyć towary i przechowywać je do kolejnych działań związanych z produkcją i dystrybucją.

 • Etykietować próbki

  Etykietować surowe próbki/próbki produktów do kontroli laboratoryjnych zgodnie z wdrożonym systemem jakości.

 • Postępować zgodnie z harmonogramem produkcji

  Postępować zgodnie z harmonogramem produkcji z uwzględnieniem wszystkich wymagań, ram czasowych i potrzeb. W harmonogramie tym określa się, jakie poszczególne towary muszą być produkowane w każdym okresie i które odnoszą się do różnych problemów, takich jak produkcja, personel, spis inwentarza itp. Zwykle wiąże się to z produkcją, w przypadku gdy plan wskazuje, kiedy i w jakiej ilości każdy produkt będzie wymagany. Wykorzystać wszystkie informacje w rzeczywistej realizacji planu.

 • Zarządzać dostawami surowców

  Zarządzać odbiorem surowców. Przyjmować surowce od dostawców. Sprawdzać jakość i dokładność oraz przenieść do magazynu. Upewniać się, że surowce są odpowiednio przechowywane, dopóki nie będą potrzebne w dziale produkcji.

 • Zabezpieczać towary zgodnie ze zleceniem

  Mocować taśmy wokół stosów lub artykułów przed wysyłką lub składowaniem.

 • Realizować plany na rzecz efektywności działań logistycznych

  Realizować plany na rzecz efektywności działań opracowane przez kadrę kierowniczą zakładów. Korzystać z technik, zasobów i szkoleń w celu poprawy efektywności w miejscu pracy.

 • Sprawdzać jakość surowców przy ich odbiorze

  Sprawdzać jakość surowców poprzez ocenę smaku, zapachu, barwy oraz wszelkich innych właściwości zależnie od produktu.

 • Przestrzegać wytycznych organizacyjnych

  Przestrzeganie norm i wytycznych organizacyjnych lub administracyjnych. Zrozumienie motywów organizacji i wspólnych porozumień oraz działanie zgodnie z nimi.

 • Przestrzegać instrukcji pisemnych

  Kierować się pisemnymi instrukcjami w celu wykonania zadania lub przeprowadzenia kilkuetapowej procedury.

 • Ważyć surowce przy ich przyjmowaniu

  Wykonywać procedury ważenia, aby oszacować ilość surowców. Dokładnie rejestrować wagę i starać się minimalizować wszelkie straty surowców.

 • Stosować procedury oceny w odniesieniu do materiałów przy ich przyjmowaniu

  Nadzorować dostawę przychodzących materiałów i postępować zgodnie ze szczegółową procedurą, aby odpowiednio ocenić ich właściwości.

 • Badać ziarna całe pod kątem występowania owadów

  Badać ładunki nieprzetworzonego ziarna w celu wykrycia szkodliwych owadów, takich jak chrząszcze zbożowe.

 • Unikać zaległości w odbiorze surowców

  Unikać zaległości w zamawianiu, odbieraniu, produkcji i rozładunku towarów luzem w celu utrzymania płynnego odbioru surowców.

 • Przestrzegać instrukcji ustnych

  Mieć możliwość śledzenia instrukcji otrzymanych od współpracowników. Dążyć do zrozumienia i wyjaśnienia co jest przedmiotem instrukcji.

 • Stosować GMP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności w oparciu o dobre praktyki wytwarzania (GMP).

 • Zarządzać laboratorium badającym produkowaną żywność

  Zarządzać działaniami laboratoryjnymi w zakładzie lub fabryce i wykorzystywać dane do monitorowania jakości wytwarzanych produktów.

 • Przechowywać świeżą żywność

  Przechowywać surowce i inne zapasy żywności w rezerwie, przestrzegając procedur kontroli zapasów.

Source: Sisyphus ODB