Zawód operator systemu przesyłu bagażu

Operatorzy systemu przepływu bagażu monitorują przepływ bagażu w portach lotniczych, dbając o transfer bagażu przy przesiadkach i terminowe dostarczenie bagażu w miejscu przeznaczenia. Kontaktują się z kierownikami obsługi bagażowej w celu zapewnienia zgodności z przepisami i stosowania prawidłowych rozwiązań. Operatorzy systemu przepływu bagażu są odpowiedzialni za gromadzenie, analizowanie i prowadzenie rejestrów przepływu danych, pasażerów i bagażu w liniach lotniczych oraz sporządzanie i rozpowszechnianie codziennych sprawozdań dotyczących potrzeb kadrowych, zagrożeń związanych z bezpieczeństwem, potrzeb związanych z obsługą techniczną i raportów o incydentach. Dbają oni o współpracę i rozwiązują konflikty.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Umiejętności

 • Wykazywać się odpowiedzialnością

  Przyjmować i ponosić odpowiedzialność za decyzje zawodowe podejmowane samodzielnie lub przez inne podmioty w ramach wykonywania zadań lub pełnienia określonej roli.

 • Planować pracę zespołową

  Planować harmonogram pracy grupy osób w celu spełnienia wszystkich wymogów dotyczących czasu i jakości.

 • Nadzorować przewóz bagażu

  Nadzorować przewóz bagażu i zapewniać terminowe oraz bezpieczne przybycie bagażu do linii lotniczych, pasażerów i bramek, a także nadzorować działanie systemów automatyzacji przenośników i karuzel do przenoszenia bagażu.

 • Zapewniać sprawną obsługę bagażu

  Zapewniać sprawne przetwarzanie bagażu w jak najkrótszym czasie i przy najmniejszej ilości wysiłku oraz zasobów.

 • Wykazywać się odpornością na stres

  Utrzymywać umiarkowany stan psychiczny i efektywność w obliczu nacisków lub niekorzystnych okoliczności.

 • Zapewniać bezpieczeństwo publiczne

  Wdrażać odpowiednie procedury, strategie i używać odpowiedniego sprzętu do promowania lokalnych lub krajowych działań w zakresie bezpieczeństwa w celu ochrony danych, ludzi, instytucji i mienia.

 • Określać zagrożenia dla bezpieczeństwa lotniska

  Wykrywać zagrożenia związane z bezpieczeństwem na lotnisku i stosować procedury, aby przeciwdziałać im w szybki, bezpieczny i skuteczny sposób.

 • Zapewniać dokładną kontrolę bagażu na lotnisku

  Kontrolować bagaże na lotnisku za pomocą systemu CBS; rozwiązywać problemy oraz rozpoznawać wrażliwy lub ponadwymiarowy bagaż.

 • Rozwiązywać konflikty

  Prowadzić mediację w konfliktach i napiętych sytuacjach, działając między stronami, takimi jak użytkownicy usług, rodziny i instytucje, dążąc do zawarcia porozumienia, pojednania i rozwiązania problemów.

 • Przewozić bagaż

  Przewozić ładunki i bagaż do innych bramek, innych linii lotniczych oraz pasażerów w sposób bezpieczny i punktualny.

 • Przestrzegać harmonogramu

  Praca i wykonywanie zadań zgodnie z harmonogramem; wykonywanie niezbędnych czynności roboczych, aby pomyślnie ukończyć zadanie w przydzielonym czasie.

 • Przestrzegać procedur bezpieczeństwa obowiązujących na lotnisku

  Przestrzegać procedur, zasad polityk i przepisów dotyczących bezpieczeństwa portów lotniczych w celu zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy wszystkim pracownikom oraz bezpieczeństwa pasażerom.

Source: Sisyphus ODB