Zawód osoba zbierająca wodorosty morskie, skorupiaki i inne zwierzęta wodne

Osoby zbierające wodorosty morskie, skorupiaki i inne zwierzęta wodne zbierają młode mięczaki i wodorosty oraz małże i inne zwierzęta wodne, takie jak skorupiaki i szkarłupnie, lub zasoby roślinne.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przepisy dotyczące rybołówstwa

  Badanie i analiza różnych podejść do zarządzania rybołówstwem z uwzględnieniem traktatów międzynarodowych i norm branżowych w celu analizy przepisów dotyczących zarządzania rybołówstwem. 

Umiejętności

 • Zajmować się tarlakami

  Zajmować się dzikimi i hodowlanymi tarlakami. Prowadzić kwarantannę dzikich i hodowlanych tarlaków. Wybierać osobniki do hodowli i/lub tuczu.

 • Zarządzać sprzętem do zbierania jaj ostryg

  Składać sprzęt do zbierania jaj ostryg w celu umieszczenia go w morzu. Ustawiać sprzęt do zbierania jaj ostryg w celu uzyskania jak największych zbiorów i utrzymywać go w stanie sprawności.

 • Zbierać tarlaki

  Zbieranie larw lub młodych osobników z środowiska, stosując odpowiednie techniki w odniesieniu do określonych gatunków, tj. ryb, mięczaków, skorupiaków lub nowych kandydatów do akwakultury.

 • Monitorować połów żywych ryb

  Monitorowanie warunków połowu żywych ryb, w tym stresu u ryb.

 • Wykonywać standardowe czynności związane z zapewnieniem zdrowych zasobów akwakultury

  Prowadzenie działań zapewniających monitorowanie i wdrażanie norm zdrowotnych w dziedzinie akwakultury i analiza stanu zdrowia populacji ryb.

 • Zarządzać zasobami wodnymi

  Gromadzić i wybierać ryby lub inne organizmy ze środowiska akwakultury. Zajmować się próbkami oraz czyścić i klasyfikować je. Przygotowywać do odławiania i transportu do punktu sprzedaży. Dostosowywać techniki do konkretnego gatunku, kolejnego etapu procesu oraz ostatecznego celu.

 • Konserwować produkty rybne

  Umieszczać i klasyfikować produkty rybne w celu właściwej konserwacji. Utrzymywać odpowiednie warunki ochrony produktów rybołówstwa.

 • Gromadzić zasoby wodne

  Gromadzić jaja ostryg i wodorosty morskie, mięczaki i inne zwierzęta wodne (tj. skorupiaki i szkarłupnie) lub zasoby roślinne. Wykorzystywać odpowiedni sprzęt w zależności od gatunku.

 • Zbierać żywe ryby

  Zbierać ryby, stosując techniki, które minimalizują stres odczuwany przez ryby i uniemożliwiają ucieczkę ryb.

Source: Sisyphus ODB