Zawód pomocniczy robotnik budowlany

Pomocniczy robotnicy budowlani przygotowują i utrzymują działania związane z budową obiektów na placach budowy. Wykonują prace przygotowawcze i porządkowe mające na celu pomoc wyspecjalizowanym robotnikom budowlanym.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Umiejętności

 • Wylewać beton

  Wylewać beton do formy z rynny mieszalnika, leja zasypowego lub węża. Wylać odpowiednią ilość, aby zrównoważyć wydajność z ryzykiem, że beton nie będzie się całkowicie wiązał.

 • Przestrzegać procedur w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w sektorze budowlanym

  Stosować odpowiednie procedury bezpieczeństwa i higieny w budownictwie w celu zapobiegania wypadkom, zanieczyszczeniom i innym zagrożeniom.

 • Wykonywać pracę w ramach ekipy budowlanej

  Pracować w zespole w ramach projektu budowlanego. Efektywnie komunikować się, wymieniać się informacjami z członkami zespołu i podlegać przełożonym. Postępować zgodnie z instrukcjami i elastycznie dostosowywać się do zmian.

 • Korzystać ze środków ochrony indywidualnej w sektorze budowlanym

  Używać elementów odzieży ochronnej, takich jak buty z noskami ze stali, oraz narzędzi, takich jak gogle ochronne, w celu zminimalizowania ryzyka wypadków w czasie konstruowania i ograniczenia wszelkich obrażeń w razie wystąpienia awarii.

 • Montować profile budowlane

  Instalować różne metalowe lub plastikowe profile stosowane do łączenia materiałów ze sobą lub z elementami konstrukcyjnymi. Przycinać je na wymiar, jeśli jest to konieczne.

 • Przygotowywać powierzchnię do malowania

  Dbać, aby na powierzchni do pomalowania nie było zarysowań ani wgnieceń. Oceniać porowatość ściany i określać konieczność powlekania. Usuwać tłuszcz, zabrudzenia, wilgoć i ślady poprzednich powłok.

 • Przygotowywać powierzchnię do tynkowania

  Przygotowywanie ścian lub innych powierzchni do tynkowania. Upewnianie się, że ściana jest wolna od zanieczyszczeń i wilgoci oraz nie jest zbyt gładka, ponieważ uniemożliwi to odpowiednie przyleganie materiałów gipsowych. Podejmowanie decyzji, czy wymagana jest powłoka samoprzylepna, zwłaszcza gdy ściana jest wilgotna lub porowata.

 • Mieszać beton

  Używać betoniarek kompaktowych lub różnych doraźnie przygotowanych pojemników, takich jak taczki, do mieszania betonu. Przygotowywać prawidłowe ilości cementu, wody, kruszywa i opcjonalnie dodawanych składników oraz mieszać składniki do momentu wytworzenia jednorodnego betonu.

 • Transportować materiały budowlane

  Przywozić materiały budowlane, narzędzia i wyposażenie na plac budowy i przechowywać je we właściwy sposób, uwzględniając różne aspekty, takie jak bezpieczeństwo pracowników i ochrona przed pogorszeniem ich stanu.

 • Przygotowywać ścianę do pokrycia tapetą

  Upewnić się, że ściana jest przygotowana do tapetowania. Usuwać wszelkie zabrudzenia, smar lub pozostałości. Upewnić się, że ściana jest gładka i sucha. Pokrywać tynk lub inny porowaty materiał środkiem uszczelniającym, aby upewnić się, że klej do tapet nie zostanie wchłonięty.

 • Przenosić ziemię

  Używać maszyny do załadunku i rozładunku gleby. Zwracać uwagę, aby nie przeciążać maszyny. Wysypywać glebę w wyznaczonym miejscu.

 • Obsługiwać sprzęt do wykopów budowlanych

  Obsługiwać i wykorzystywać sprzęt budowlany, taki jak samojezdne żurawie z narzędziem kopiącym oraz koparki podsiębierne, gąsienicowe, czołowe, do rowów i do układania kabli.

 • Przeprowadzać inspekcje materiałów budowlanych

  Sprawdzać materiały budowlane pod kątem uszkodzenia, wilgoci, ubytków lub innych problemów przed użyciem materiału.

 • Przeprowadzać inspekcje prac murarskich

  Kontrolować wykonane prace murarskie. Sprawdzać, czy praca została wykonana prosto i równo, czy każda cegła ma odpowiednią jakość i czy połączenia są pełne i dobrze wykończone.

 • Korzystać z maszyn do robót ziemnych

  Używać urządzeń mechanicznych do kopania i przenoszenia gleby. Tworzyć doły zgodnie z planami wykopów.

 • Instalować elementy drewniane w budynkach

  Instalować elementy wykonane z drewna i materiałów kompozytowych na bazie drewna, takie jak drzwi, schody, cokoły i stropy. Montować i mocować te elementy, i zapobiegać powstawaniu luk. Kontrolować przebieg pracy i powiadamiać osobę odpowiedzialną w przypadku wystąpienia problemów.

 • Wykańczać konstrukcje betonowe

  Wykańczać konstrukcje betonowe przy użyciu różnych technik, takich jak polerowanie i barwienie kwasem.

 • Układać mur suchy

  Układać płyty okładzinowe na powierzchni. Umieszczać łączniki w miejscach łączenia. Planować wielkość muru suchego i jego wzór instalacji, aby zminimalizować liczbę połączeń.

 • Sprawdzać kompatybilność materiałów

  Upewniać się, że materiały są odpowiednie do użycia razem, oraz czy występują jakiekolwiek możliwe do przewidzenia zakłócenia.

Source: Sisyphus ODB