Zawód pracownik akwakultury ds. cumowania sadzów

Pracownicy akwakultury ds. cumowania sadzów obsługują wysoce specjalistyczny sprzęt w celu zacumowania klatek na stałych stacjach, klatek dryfujących, a nawet klatek z własnym napędem i klatek częściowo zanurzonych. 

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy

  Zbiór zasad, procedur i przepisów związanych z bezpieczeństwem, zdrowiem i dobrostanem pracowników w ich miejscu pracy. 

 • Meteorologia morska

  Dziedzina naukowa, która interpretuje informacje meteorologiczne i stosuje je w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu morskiego.

 • Przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

  Niezbędne normy dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, higieny i ochrony środowiska oraz przepisy prawne w sektorze określonej działalności.

 • Wykorzystanie lin

  Manipulowanie liną związane z wiązaniem i łączeniem.

 • środki w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w transporcie

  Zbiór zasad, procedur i przepisów dotyczących środków bezpieczeństwa i higieny, mających na celu zapobieganie wypadkom lub incydentom podczas transportu.

 • światowy morski system łączności alarmowej i bezpieczeństwa

  Uzgodniony na szczeblu międzynarodowym zbiór procedur bezpieczeństwa, rodzajów sprzętu i protokołów komunikacyjnych stosowanych w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ułatwienia ratowania zagrożonych statków, łodzi i samolotów.

Umiejętności

 • Przygotowywać miejsce leczenia ryb

  Przygotowywać urządzenia do leczenia ryb, tak aby skutecznie odizolować zakażone ryby podczas leczenia. Kontrolować stosowanie zabiegów, aby uniknąć zanieczyszczenia innych zasobów, pojemników i szerszego środowiska.

 • Posługiwać się sprzętem ciężkim wykorzystywanym w sektorze akwakultury

  Wykonywać czynności manualne, takie jak ręczne podnoszenie, przeniesienie i odstawienie ładunku. Obsługiwać narzędzia do podnoszenia, takie jak wciągarka, żurawik pokładowy, ładowarka teleskopowa i wózek widłowy;

 • Gromadzić dane biologiczne

  Gromadzenie próbek biologicznych, rejestrowanie i podsumowywanie danych biologicznych wykorzystywanych w badaniach technicznych, opracowywanie planów zarządzania środowiskowego i produktów biologicznych.

 • Komunikować się za pomocą światowego morskiego systemu łączności alarmowej i bezpieczeństwa

  Wysyłać ostrzeżenia w przypadku zagrożenia, wykorzystując w tym celu dowolny z różnych systemów radiokomunikacyjnych GMDSS, tak aby zapewnić bardzo duże prawdopodobieństwo otrzymania ostrzeżenia przez służby ratunkowe na brzegu i/lub inne statki na danym obszarze.

 • Pomagać przy zmienianiu sieci klatek

  Pomagać przy zmienianiu sieci klatek i naprawach sieci na ptaki.

 • Czyścić klatkę

  Skutecznie czyścić klatkę i usuwać martwe ryby z powierzchni.

 • Przenosić ryby

  Przenosić dorosłe ryby do akwenu za pomocą cysterny.

 • Wykonywać obowiązki obserwacyjne podczas operacji morskich

  Trzymanie wachty podczas operacji morskich w celu przewidywania zdarzeń i potencjalnych zagrożeń.

 • Podejmować decyzje w krótkim czasie

  Starać się podejmować optymalne decyzje w krótkim czasie w organizacji.

 • Przeprowadzać nawigację wodną

  Zapewnienie, aby statek posiadał aktualne i odpowiednie mapy oraz właściwe dokumenty żeglarskie. Prowadzenie procesu przygotowywania sprawozdań z podróży, planu trasy jednostki pływającej, sprawozdań dotyczących pozycji dziennych oraz arkusza informacyjnego pilota.

 • Przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa na pokładzie

  Przeprowadzanie inspekcji bezpieczeństwa na pokładzie; identyfikowanie i usuwanie potencjalnych zagrożeń dla integralności fizycznej załogi statku.

 • Dbać o sieci

  Przeprowadzać wymiany sieci w klatkach oraz naprawy siatek na ptaki.

 • Mieć wysoki poziom świadomości kwestii bezpieczeństwa

  Zapewniać wysoki poziom świadomości kwestii bezpieczeństwa; korzystać ze środków ochrony indywidualnej; komunikować się z pracownikami i udzielać porad w kwestiach związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem.

 • Dbać o wyposażenie klatek w zakładach akwakultury

  Zapewniać utrzymanie sprzętu w klatkach do akwakultury, wykonując czynności takie jak czyszczenie pływaków i układanie lin w klatkach.

 • Zbierać martwe ryby

  Gromadzenie martwych ryb w pojemnikach takich jak zbiorniki i klatki.

 • Obsługiwać wyposażenie awaryjne

  Używać sprzętu i narzędzi awaryjnych, takich jak gaśnice, kliny pod koła, lampy kieszonkowe i znaki ostrzegawcze.

 • Zbierać próbki ryb w celu postawienia diagnozy

  Zbierać próbki ryb i skorupiaków do celów diagnozowania przez specjalistów ds. chorób ryb.

 • Przygotowywać pojemniki do składowania ryb

  Przygotowywanie pojemników na ryby do połowu ryb. Obsługa zbiorników przepływowych.

 • Przechowywać ryby w pojemnikach do składowania

  Przechowywać ryby w pojemnikach do składowania i zapewniać odpowiednie warunki środowiskowe wewnątrz tych pojemników.

 • Monitorować zachowania żywieniowe

  Monitorować zachowania żywieniowe zwierząt hodowlanych. Zbierać informacje o wzroście zwierząt i prognozować przyszły wzrost. Monitorować i oceniać biomasę, biorąc pod uwagę śmiertelność.

 • Przygotowywać sprzęt do odławiania ryb

  Przygotowywać sprzęt i urządzenia do odławiania ryb w celu skutecznego uboju ryb, a następnie przechowywania.

 • Korzystać z urządzeń do żeglugi

  Korzystać z urządzeń do żeglugi, np. z kompasu, sekstantu, pomocy nawigacyjnych, takich jak latarnie lub boje, radarów, satelitów i systemów komputerowych, w celu nawigacji statków po drogach wodnych. Pracować z użyciem najnowszych wykresów/map, komunikatów i publikacji w celu określenia dokładnej pozycji statku.

 • Przygotowywać sprzęt rybacki

  Przygotowywać sprzęt rybacki i pokład statku, aby zapewnić udany połów. Koordynować załogi w ramach tej operacji.

 • Przygotowywać się na operacje wykonywane przez mały statek

  Przygotowywać członków personelu na operacje wykonywane przez mały statek — zarówno tych posiadających licencje, jak i bez licencji.

 • Utylizować odpady pochodzące z odławiania ryb

  Utylizacja odpadów, krwi i ryb niższej jakości zgodnie z procedurami gospodarowania odpadami w danym obiekcie.

 • Zarządzać sieciami w klatkach

  Wykonywanie czyszczenia, suszenie i przechowywanie sieci usuniętych z klatek.

 • Zbierać informacje na temat tempa wzrostu

  Zbierać informacje na temat tempa wzrostu u wodnych gatunków hodowlanych.

 • Sterować małymi jednostkami

  Obsługiwanie małych jednostek używanych do transportu i karmienia.

 • Zbierać żywe ryby

  Zbierać ryby, stosując techniki, które minimalizują stres odczuwany przez ryby i uniemożliwiają ucieczkę ryb.

 • Oceniać jakość wody w klatkach

  Przeanalizować jakość wody, monitorując między innymi stan temperatury i tlenu.

 • Gromadzić zasoby wodne

  Gromadzić jaja ostryg i wodorosty morskie, mięczaki i inne zwierzęta wodne (tj. skorupiaki i szkarłupnie) lub zasoby roślinne. Wykorzystywać odpowiedni sprzęt w zależności od gatunku.

 • Postępować zgodnie z procedurami w razie alarmu

  Przestrzegać procedur bezpieczeństwa w przypadku alarmu; postępować zgodnie z instrukcjami i procedurami firmy.

 • Dokonywać transportu ryb

  Umiejętność ręcznej obsługi podnośnika, przenoszenie, umieszczanie i ustawianie obciążenia przy użyciu narzędzi podnoszących, takich jak wózki widłowe, wciągarki, dźwigi morskie i inne. Umiejętność obsługi sprzętu wykorzystywanego do transportu ryb, skorupiaków, mięczaków i innych, takich jak samochody ciężarowe, ciągniki, przyczepy, przenośniki itp.

 • Mierzyć dokładnie czas

  Mierzyć upływ czasu, często za pomocą zegara lub stopera.

 • Pływać

  Poruszanie się w wodzie za pomocą kończyn.

Source: Sisyphus ODB