Zawód pracownik akwakultury ds. odłowów

Pracownicy akwakultury ds. odłowów pracują przy zbiorach organizmów wodnych hodowanych w naziemnych procesach rozwoju.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

  • Bezpieczeństwo biologiczne

    Należy pamiętać o ogólnych zasadach koncepcji bezpieczeństwa biologicznego, a w szczególności o przepisach dotyczących zapobiegania chorobom, które należy wdrożyć w przypadku epidemii zagrażających zdrowiu publicznemu.

  • Wykorzystanie lin

    Manipulowanie liną związane z wiązaniem i łączeniem.

  • Przepisy o dobrostanie ryb

    Zbiór przepisów mających zastosowanie do metod pozyskiwania ryb, które zapewniają dobrostan ryb.

Umiejętności

  • Stosować środki bezpieczeństwa podczas działalności połowowej

    Zapewnienie zgodności z politykami i regulacjami instytucjonalnymi w celu zagwarantowania bezpiecznego miejsca pracy dla pracowników w zakresie działalności dotyczącej rybołówstwa i akwakultury. Radzenie sobie z potencjalnym ryzykiem i zagrożeniami poprzez podejmowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa.

  • Zbierać martwe ryby

    Gromadzenie martwych ryb w pojemnikach takich jak zbiorniki i klatki.

  • Pracować w systemie zmianowym

    Pracować w rotacyjnych zmianach, gdzie celem jest utrzymanie linii serwisowej lub produkcyjnej przez całą dobę i każdego dnia tygodnia.

  • Wyszukiwać deformacje u żywych ryb

    Wyszukiwać deformacje u żywych ryb, w tym w larwach.

  • Przestrzegać zasad higieny w działalności połowowej

    Przestrzegać odpowiednich przepisów i praktyk dotyczących higienicznego obchodzenia się z zadaniami i obowiązkami związanymi z rybołówstwem.

  • Utylizować odpady pochodzące z odławiania ryb

    Utylizacja odpadów, krwi i ryb niższej jakości zgodnie z procedurami gospodarowania odpadami w danym obiekcie.

  • Prowadzić przygotowania dla specjalistów od chorób ryb

    Przygotowywanie środowiska i sprzętu do leczenia chorób ryb, w tym szczepień.

  • Wykonywać czynności związane z klasyfikacją ryb

    Zbierać żywe ryby przy użyciu technik minimalizujących stres u ryb i zapobiegających ich ucieczce. Klasyfikować je ręcznie lub przy użyciu urządzeń. Zgłaszać klasyfikację, zapewniając zgodność ze specyfikacjami.

  • Dbać o sprzęt do odławiania ryb

    Czyścić i przechowywać sprzęt do odławiania ryb po użyciu.

  • Monitorować wskaźnik śmiertelności połowowej

    Monitorowanie śmiertelności ryb i ocena możliwych przyczyn.

  • Prowadzić humanitarne praktyki odławiania

    Prowadzić humanitarne praktyki odławiania i uboju.

  • Dokonywać pomiaru przepływu wody

    Mierzyć przepływ wody, ujęcia wody i zlewnie.

  • Odławiać zasoby wodne

    Oceniać ryby, mięczaki i skorupiaki ręcznie i przy użyciu urządzeń w celu przygotowania do odławiania. Odławiać mięczaki przeznaczone do spożycia przez ludzi. Odławiać żywe ryby do transportu żywych zwierząt. Odławiać wszystkie gatunki w sposób humanitarny. Zajmować się odławianymi rybami w sposób zapewniający zachowanie jakości mięsa.

  • Przygotowywać zwierzęta wodne do zbiorów

    Oceniać ryby, mięczaki i skorupiaki ręcznie i przy użyciu urządzeń w celu przygotowania do zbiorów.

  • Rozstawiać sprzęt do odławiania ryb

    Rozstawiać sprzęt do odławiania ryb w celu skutecznego ich uboju, a następnie przechowywania.

  • Mierzyć parametry jakości wody

    Zapewniać jakość wody, biorąc pod uwagę różne elementy, takie jak temperatura.

  • Identyfikować gatunki akwakultury

    Rozpoznawać główne europejskie gatunki hodowlane: ryby, mięczaki i skorupiaki.

  • Obsługiwać sprzęt do połowu ryb

    Obsługiwać sprzęt do połowu ryb w celu klasyfikacji, pobierania próbek lub połowu.

  • Zajmować się odłowionymi rybami

    Zajmować się rybami odłowionymi w sposób zapewniający zachowanie jakości mięsa. Skutecznie przechowywać ryby w warunkach chłodniczych.

  • Transportować ryby

    Transportować żywe i odłowione ryby, mięczaki, skorupiaki z gospodarstwa do klienta.

Source: Sisyphus ODB