Zawód pracownik akwakultury w systemach wodnych

Pracownicy akwakultury w systemach wodnych wykonują czynności ręczne w procesach wegetacyjnych hodowanych organizmów wodnych w wodnych systemach zawieszonych (konstrukcje pływające lub zanurzone). Biorą oni udział w działalności wydobywczej i przetwarzaniu organizmów na potrzeby komercjalizacji. Pracownicy akwakultury w systemach wodnych konserwują i czyszczą obiekty (sieci, liny cumownicze, klatki).

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Pedagogika

  Dyscyplina, która dotyczy teorii i praktyki kształcenia, w tym różne metody instruktażowe dotyczące kształcenia osób lub grup.

 • Obsługa środków transportu

  Stosowanie środków transportu, takich jak samochód, wózek widłowy, ciężarówka, ciągnik, przyczepa, konwój.

 • Obsługa podnośników

  Stosowanie różnych rodzajów urządzeń podnoszących, takich jak wciągarki, ładowarki teleskopowe, żurawie morskie, wózki widłowe.

 • Wykorzystanie lin

  Manipulowanie liną związane z wiązaniem i łączeniem.

 • Przepisy o dobrostanie ryb

  Zbiór przepisów mających zastosowanie do metod pozyskiwania ryb, które zapewniają dobrostan ryb.

Umiejętności

 • Dokonywać pomiaru przepływu wody

  Mierzyć przepływ wody, ujęcia wody i zlewnie.

 • Oceniać jakość wody w klatkach

  Przeanalizować jakość wody, monitorując między innymi stan temperatury i tlenu.

 • Zbierać próbki ryb w celu postawienia diagnozy

  Zbierać próbki ryb i skorupiaków do celów diagnozowania przez specjalistów ds. chorób ryb.

 • Sterować małymi jednostkami

  Obsługiwanie małych jednostek używanych do transportu i karmienia.

 • Obserwować nietypowe zachowania ryb

  Obserwować, opisywać i monitorować nieprawidłowe zachowanie ryb w odniesieniu do żywienia, pływania, wypływania na powierzchnię.

 • Przechowywać ryby w pojemnikach do składowania

  Przechowywać ryby w pojemnikach do składowania i zapewniać odpowiednie warunki środowiskowe wewnątrz tych pojemników.

 • Przeprowadzać procedury związane z oczyszczaniem skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców wodnych

  Przeprowadzanie procedur oczyszczania skorupiaków. Załadunek i rozładunek skorupiaków w celu oczyszczenia.

 • Transportować ryby

  Transportować żywe i odłowione ryby, mięczaki, skorupiaki z gospodarstwa do klienta.

 • Prowadzić przygotowania dla specjalistów od chorób ryb

  Przygotowywanie środowiska i sprzętu do leczenia chorób ryb, w tym szczepień.

 • Utrzymywać wodne zakłady akwakultury

  Usuwać zanieczyszczenia i utrzymywać pływające i zanurzone struktury akwakultury. Naprawiać pływające i zanurzone struktury akwakultury. 

 • Mierzyć wpływ określonej działalności w dziedzinie akwakultury

  Identyfikować i mierzyć biologiczny, fizykochemiczny wpływ określonej działalności hodowli akwakultury na środowisko. Przeprowadzać wszelkie niezbędne testy, w tym pobieranie i przetwarzanie próbek do analizy.

 • Przygotowywać się na operacje wykonywane przez mały statek

  Przygotowywać członków personelu na operacje wykonywane przez mały statek — zarówno tych posiadających licencje, jak i bez licencji.

 • Przygotowywać miejsce leczenia ryb

  Przygotowywać urządzenia do leczenia ryb, tak aby skutecznie odizolować zakażone ryby podczas leczenia. Kontrolować stosowanie zabiegów, aby uniknąć zanieczyszczenia innych zasobów, pojemników i szerszego środowiska.

 • Dbać o sprzęt do oczyszczania skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców wodnych

  Konserwować sprzęt do oczyszczania skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców wodnych, czyścić lampy UV.

 • Gromadzić dane biologiczne

  Gromadzenie próbek biologicznych, rejestrowanie i podsumowywanie danych biologicznych wykorzystywanych w badaniach technicznych, opracowywanie planów zarządzania środowiskowego i produktów biologicznych.

 • Przygotowywać pojemniki do składowania ryb

  Przygotowywanie pojemników na ryby do połowu ryb. Obsługa zbiorników przepływowych.

 • Pływać

  Poruszanie się w wodzie za pomocą kończyn.

 • Stosować standardowe protokoły związane z żywieniem i odżywianiem

  Produkować pasze na miejscu. Karmić zwierzęta ręcznie lub maszyną do karmienia zgodnie z ustalonymi protokołami. Monitorować zachowania w żywieniu zwierząt.

 • Mierzyć parametry jakości wody

  Zapewniać jakość wody, biorąc pod uwagę różne elementy, takie jak temperatura.

 • Przenosić ryby

  Przenosić dorosłe ryby do akwenu za pomocą cysterny.

 • Pracować w zespole zajmującym się rybołówstwem

  Pracować jako część załogi lub zespołu oraz dotrzymywać terminów wyznaczonych zespołowi/załodze oraz wspólnie wykonywać obowiązki.

 • Odławiać żywe gatunki wodne

  Przygotowywanie do odławiania żywych gatunków. Zbiór żywych gatunków zwierząt wodnych, w tym skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców wodnych, przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

 • Obsługiwać sprzęt do połowu ryb

  Obsługiwać sprzęt do połowu ryb w celu klasyfikacji, pobierania próbek lub połowu.

 • Obsługiwać tacki wylęgowe

  Napełnić tacki wylęgowe zapłodnionymi jajami i umieszczać tacki w korytach inkubacyjnych.

 • Dokonywać transportu ryb

  Umiejętność ręcznej obsługi podnośnika, przenoszenie, umieszczanie i ustawianie obciążenia przy użyciu narzędzi podnoszących, takich jak wózki widłowe, wciągarki, dźwigi morskie i inne. Umiejętność obsługi sprzętu wykorzystywanego do transportu ryb, skorupiaków, mięczaków i innych, takich jak samochody ciężarowe, ciągniki, przyczepy, przenośniki itp.

 • Zbierać informacje na temat tempa wzrostu

  Zbierać informacje na temat tempa wzrostu u wodnych gatunków hodowlanych.

 • Wykonywać standardowe czynności związane z zapewnieniem zdrowych zasobów akwakultury

  Prowadzenie działań zapewniających monitorowanie i wdrażanie norm zdrowotnych w dziedzinie akwakultury i analiza stanu zdrowia populacji ryb.

 • Konserwować próbki ryb w celu postawienia diagnozy

  Zbierać i konserwować próbki larw, ryb i mięczaków lub zmian patologicznych do celów diagnostyki wykonywanej przez specjalistów od chorób ryb.

 • Zbierać martwe ryby

  Gromadzenie martwych ryb w pojemnikach takich jak zbiorniki i klatki.

 • Stosować środki zapobiegania chorobom ryb

  Stosować środki zapobiegania chorobom w odniesieniu do ryb, mięczaków i skorupiaków w odniesieniu do lądowych i wodnych obiektów akwakultury.

 • Przygotowywać zwierzęta wodne do zbiorów

  Oceniać ryby, mięczaki i skorupiaki ręcznie i przy użyciu urządzeń w celu przygotowania do zbiorów.

 • Zbierać żywe ryby

  Zbierać ryby, stosując techniki, które minimalizują stres odczuwany przez ryby i uniemożliwiają ucieczkę ryb.

Source: Sisyphus ODB