Zawód pracownik centrum obsługi klienta

Pracownicy centrum obsługi klienta dostarczają klientom informacji za pośrednictwem telefonu i innych środków przekazu, takich jak poczta elektroniczna. Udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące usług, produktów i polityki przedsiębiorstwa lub organizacji.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Wiedza na temat zachowań klientów

  Koncepcja wprowadzania do obrotu odnosząca się do dogłębnego zrozumienia motywacji, zachowań, przekonań, preferencji i wartości klienta, która pomaga zrozumieć powody ich postępowania. Informacje te są następnie przydatne do celów handlowych.

 • Charakterystyka usług

  Charakterystyka usługi, która może obejmować uzyskiwanie informacji na temat jej stosowania, funkcji, cech, wykorzystywania i wymogów w zakresie wsparcia.

 • Właściwości produktów

  Materialne cechy produktu, takie jak jego materiały, właściwości i funkcje, jak również różne zastosowania, cechy, zastosowanie i wymogi w zakresie wsparcia.

 • Obsługa klienta

  Procesy i zasady dotyczące klienta, użytkownika usług i usług osobistych; mogą one obejmować procedury oceny stopnia zadowolenia klienta lub użytkownika usług.

Umiejętności

 • Komunikować się z klientami

  Odpowiadać i komunikować się z klientami w najbardziej efektywny i odpowiedni sposób, aby umożliwić im dostęp do pożądanych produktów lub usług bądź jakąkolwiek inną pomoc, jakiej mogą potrzebować.

 • Zarządzać klientami

  Określać i rozumieć potrzeby klienta. Komunikować się i angażować interesariuszy w projektowanie, promowanie i ocenę usług.

 • Zapewniać zadowolenie klientów

  Spełnianie oczekiwań klientów w sposób profesjonalny, przewidywanie potrzeb i życzeń. Świadczenie klientom elastycznych usług w celu zapewnienia ich zadowolenia i lojalności.

 • Gromadzić dane na temat klientów

  Gromadzenie danych klienta, takich jak dane kontaktowe, dane karty kredytowej lub dane rozliczeniowe; gromadzenie informacji w celu śledzenia historii zakupów.

 • Odbierać połączenia przychodzące

  Reagować na zapytania klientów i dostarczać klientom odpowiednich informacji.

 • Porozumiewać się przez telefon

  Kontaktowanie się przez telefon poprzez wykonywanie i odbieranie połączeń w sposób terminowy, profesjonalny i uprzejmy.

 • Prowadzić rejestr relacji z klientami

  Rejestrować szczegóły dotyczące dochodzeń, uwag i skarg otrzymanych od klientów, a także działań, które należy podjąć.

 • Zapewniać na rzecz klientów działania następcze

  Zapewniać klientom serdeczną, szybką komunikację w celu przyjmowania zleceń, powiadamiają o nich w przypadku kwestii związanych z wysyłką oraz dostarczania szybkich rozwiązań.

 • Nawiązywać dobre stosunki z klientami

  Pozyskiwać zainteresowanie i zaufanie klientów, nawiązywać relacje z różnymi ludźmi, komunikować się w lubianym i przekonywającym stylu, rozumieć i reagować na indywidualne pragnienia i potrzeby klientów.

Source: Sisyphus ODB