Zawód pracownik do oznakowania dróg

Pracownicy do oznakowania dróg zakładają oznakowanie dróg w celu zwiększenia bezpieczeństwa, wskazują przepisy ruchu drogowego i pomagają użytkownikom dróg w odnalezieniu drogi. Wykorzystują oni różne części maszyn do malowania linii na drodze i instalują inne oznakowania, takie jak światła odblaskowe.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przepisy ruchu drogowego

  Rozumienie przepisów ruchu drogowego i zasad drogowych.

 • Rodzaje farb

  Rodzaje farb i substancji chemicznych stosowanych w ich składzie.

Umiejętności

 • Przeprowadzać inspekcje materiałów budowlanych

  Sprawdzać materiały budowlane pod kątem uszkodzenia, wilgoci, ubytków lub innych problemów przed użyciem materiału.

 • Korzystać ze środków ochrony indywidualnej w sektorze budowlanym

  Używać elementów odzieży ochronnej, takich jak buty z noskami ze stali, oraz narzędzi, takich jak gogle ochronne, w celu zminimalizowania ryzyka wypadków w czasie konstruowania i ograniczenia wszelkich obrażeń w razie wystąpienia awarii.

 • Utylizować odpady inne niż niebezpieczne

  Pozbywać się odpadów, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa w sposób zgodny z procedurami recyklingu i gospodarki odpadami.

 • Obsługiwać maszynę do znakowania poziomego

  Obsługiwać maszynę używaną do odnawiania starych lub wykonywania nowych znaków na drogach i parkingach, aby zapewnić porządek na drodze.

 • Wykonywać pracę w ergonomiczny sposób

  Stosować zasady ergonomii w zakresie organizacji miejsca pracy na potrzeby ręcznego posługiwania się sprzętem i materiałami.

 • Posługiwać się bezpiecznie substancjami chemicznymi

  Podjąć niezbędne środki ostrożności w celu składowania, używania i unieszkodliwiania produktów chemicznych.

 • Utylizować odpady niebezpieczne

  Utylizować materiały niebezpieczne, takie jak substancje chemiczne lub radioaktywne, zgodnie z przepisami ochrony środowiska oraz BHP.

 • Przeprowadzać inspekcje prac malarskich

  Przeprowadzać inspekcje powierzchni pomalowanej niedawno lub starej warstwy. Kontrolować pod kątem wgnieceń, pęknięć, płatów, pęcherzyków powietrza, pleśni i innych wad.

 • Malować pistoletem natryskowym do malowania

  Używać pistoletu natryskowego do pokrywania lub malowania powierzchni przedmiotów, które są nieruchome lub poruszają się po przenośniku taśmowym. Zasilać sprzęt odpowiednim rodzajem farby i rozpylać farbę na powierzchni w równomierny i kontrolowany sposób, aby zapobiec kapaniu lub rozpryskiwaniu farby.

 • Przeprowadzać inspekcje stanu asfaltu

  Kontrola umieszczenia betonu asfaltowego dla zagwarantowania, że specyfikacje są spełnione i nie występują żadne przepływy.

 • Przestrzegać procedur w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w sektorze budowlanym

  Stosować odpowiednie procedury bezpieczeństwa i higieny w budownictwie w celu zapobiegania wypadkom, zanieczyszczeniom i innym zagrożeniom.

 • Rozmieszczać tymczasowe znaki drogowe

  Umieszczać tymczasowe znaki drogowe, światła i bariery, aby ostrzegać użytkowników dróg o działaniach na drodze.

Source: Sisyphus ODB