Zawód pracownik ds. członkowskich

Pracownicy ds. członkowskich zapewniają skuteczne administrowanie, dokumentowanie i komunikację w sprawach członkowskich. Wspierają oni proces przystępowania do członkostwa, bieżące zapytania w sprawie członkostwa i procesy wznowienia.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Obsługa klienta

  Procesy i zasady dotyczące klienta, użytkownika usług i usług osobistych; mogą one obejmować procedury oceny stopnia zadowolenia klienta lub użytkownika usług.

 • Strategie sprzedażowe

  Zasady dotyczące zachowania klientów i rynków docelowych mające na celu promocję i sprzedaż produktu lub usługi.

Umiejętności

 • Rekrutować członków

  Przeprowadzać ocenę i rekrutację członków.

 • Wykonywać czynności administracyjne związane z członkostwem

  Nadzorować i wykonywać kilka zadań w procesie administracji członkowskiej, takich jak zgłaszanie numerów członkostwa, zapewnienie przeglądu i konserwacji strony internetowej oraz sporządzanie biuletynów informacyjnych.

 • Zarządzać członkami

  Nadzorować, czy członkowie wpłacają swoje opłaty oraz czy otrzymują informacje o działalności związkowej lub organizacyjnej.

 • Zarządzać bazą danych dotyczącą członkostwa

  Dodawać i aktualizować informacje o członkostwie, analizować statystyki członkostwa oraz składać sprawozdania na ten temat.

 • świadczyć usługi na rzecz członków

  Zapewnienie prawidłowych usług wszystkim członkom poprzez regularne monitorowanie skrzynek pocztowych, rozwiązywanie pojawiających się kwestii związanych z członkostwem i doradzanie członkom w sprawie świadczeń i odnawiania.

 • Tworzyć sieć specjalistów w danej dziedzinie

  Docierać do ludzi i spotykać się z nimi w kontekście zawodowym. Znajdować płaszczyznę porozumienia i posługiwać się kontaktami w celu uzyskania wzajemnych korzyści. Utrzymywać kontakty z osobami należącymi do własnej sieci kontaktów zawodowych i orientować się w ich działaniach.

 • Wykonywać prace administracyjne

  Prowadzenie prac administracyjnych i ustanawianie kontaktów z otoczeniem.

 • Korzystać z technik komunikacyjnych

  Stosować techniki komunikacji umożliwiające rozmówcom lepsze zrozumienie siebie nawzajem i dokładne przekazywanie treści w komunikatach.

Source: Sisyphus ODB