Zawód pracownik ds. podatków

Pracownicy ds. podatków gromadzą informacje finansowe w celu przygotowania dokumentów księgowych i podatkowych. Wykonują oni również zadania biurowe.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Klasyfikacja długu

  Różne klasyfikacje długu, takiego jak dług publiczny i dług gwarantowany, prywatne niegwarantowane kredyty, depozyty w banku centralnym itd.

 • Przepisy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych

  Metody i przepisy związane z procesem precyzyjnej księgowości.

 • Wykrywanie oszustw

  Techniki stosowane w celu zidentyfikowania oszukańczych praktyk.

 • Przepisy podatkowe

  Przepisy podatkowe mające zastosowanie do określonej dziedziny specjalizacji, np. podatek importowy, podatek rządowy itp.

 • Techniki rachunkowości

  Techniki rejestrowania i streszczania transakcji gospodarczych i finansowych oraz analizowania, weryfikowania i zgłaszania wyników.

Umiejętności

 • Analizować dokumenty podatkowe

  Kontrolować akta i dokumenty dotyczące spraw podatkowych w celu wyeliminowania błędnych lub nielegalnych działań oraz zapewnienia zgodności procedury z przepisami.

 • Przygotowywać formularze podatkowe

  Sumować wszystkie podatki podlegające odliczeniu, pobrane w ciągu kwartału lub roku podatkowego, w celu wypełnienia formularzy deklaracji podatkowych i zwrotu podatku przez organy rządowe. Przechowywać dokumenty i rejestry potwierdzające transakcję.

 • Wykonywać zadania biurowe

  Wykonywanie zadań administracyjnych, takie jak archiwizacja, pisanie sprawozdań i prowadzenie korespondencji.

 • Informować o obowiązkach podatkowych

  Informować organizacje i osoby fizyczne o ich konkretnych obowiązkach podatkowych oraz przepisach ustawowych i wykonawczych w zakresie polityki fiskalnej, takich jak obowiązki podatkowe.

 • Interpretować sprawozdania finansowe

  Odczytywać, rozumieć i interpretować najważniejsze pozycje i wskaźniki w sprawozdaniach finansowych. Wyodrębniać najważniejsze informacje ze sprawozdań finansowych w zależności od potrzeb i uwzględniać te informacje przy opracowywaniu planów działu.

 • Obliczać kwoty zadłużenia

  Obliczać kwotę należnych sum i stosować do tego podstawowe zasady liczenia.

 • Obliczać wysokość podatku

  Obliczać podatki, które muszą być zapłacone przez osobę fizyczną lub organizację bądź zwrócone przez instytucję rządową, zgodnie z określonymi przepisami.

Source: Sisyphus ODB