Zawód pracownik ds. ubezpieczeń

Urzędnicy do spraw ubezpieczeń wykonują ogólne obowiązki biurowe i administracyjne w zakładzie ubezpieczeń, innej instytucji usługowej, dla samozatrudnionego agenta ds. ubezpieczeń, pośrednika ubezpieczeniowego lub instytucji rządowej. Oferują oni pomoc i dostarczają klientom informacji na temat ubezpieczeń oraz zarządzają formalnościami związanymi z umowami ubezpieczeniowymi.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Rodzaje ubezpieczeń

  Różne rodzaje polis ubezpieczenia ryzyk i przeniesienia strat oraz ich charakterystyka, np. ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie samochodowe lub ubezpieczenie na życie.

 • Oprogramowanie biurowe

  Charakterystyka i działanie programów do zadań biurowych, takich jak edytor tekstu, arkusze kalkulacyjne, prezentacja, poczta e-mail i baza danych.

 • Komunikacja elektroniczna

  Transmisja danych odbywająca się za pomocą środków cyfrowych, takich jak komputery, telefon lub e-mail.

Umiejętności

 • Realizować instrukcje

  Być w stanie wdrażać instrukcje pisemne oraz ustne.

 • Przekazywać informacje na temat produktów finansowych

  Udzielanie klientowi informacji na temat produktów finansowych, rynku finansowego, ubezpieczeń, kredytów i innych rodzajów danych finansowych.

 • Wykonywać zadania biurowe

  Wykonywanie zadań administracyjnych, takie jak archiwizacja, pisanie sprawozdań i prowadzenie korespondencji.

 • Sporządzać sprawozdania na temat wykonywanych prac

  Sporządzać raporty związane z pracą, które wspierają efektywne zarządzanie relacjami oraz wysoki standard dokumentacji i ewidencjonowania. Pisać i przedstawiać wyniki i wnioski w sposób jasny i zrozumiały, aby były zrozumiałe dla odbiorców niebędących ekspertami.

 • Prowadzić rejestr transakcji finansowych

  Zestawiać wszystkie transakcje finansowe wykonane w ramach codziennych operacji firmy i zapisywać je na odpowiednich kontach.

 • Oferować usługi finansowe

  Świadczenie szerokiego zakresu usług finansowych na rzecz klientów, takich jak pomoc w zakresie produktów finansowych, planowanie finansowe, ubezpieczenia, zarządzanie pieniędzmi i inwestycjami.

 • Obsługiwać transakcje finansowe

  Zarządzać walutami, operacjami wymiany finansowej, depozytami, a także płatnościami przedsiębiorstw i kuponami. Przygotowywać rachunki dla gości i zarządzać nimi oraz dokonywać płatności gotówką, kartą kredytową i kartą debetową.

 • Korzystać z systemów biurowych

  Właściwie i terminowo korzystać z systemów biurowych używanych w obiektach biznesowych w zależności od celu, czy to do zbierania wiadomości, przechowywania informacji o klientach, czy planowania harmonogramu. Obejmuje to administrowanie systemami, m.in. zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie dostawcami, przechowywanie i systemy poczty głosowej.

 • Komunikować się z klientami

  Odpowiadać i komunikować się z klientami w najbardziej efektywny i odpowiedni sposób, aby umożliwić im dostęp do pożądanych produktów lub usług bądź jakąkolwiek inną pomoc, jakiej mogą potrzebować.

 • Zajmować się dokumentacją

  Zajmować się dokumentacją związaną z pracą, zapewniając spełnienie wszystkich odpowiednich wymagań.

Source: Sisyphus ODB