Zawód pracownik informacji turystycznej

Pracownicy informacji turystycznej udzielają podróżnym informacji i porad o lokalnych atrakcjach, imprezach, wycieczkach i zakwaterowaniu.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przemysł promujący turystykę w lokalnym obszarze i regionie

  Charakterystyka lokalnych zabytków i wydarzeń, zakwaterowania, barów i restauracji oraz działalności rekreacyjnej.

 • Istotne turystycznie obszary geograficzne

  Dziedzina geografii turyzmu w Europie, a także w pozostałej części świata, wskazująca odpowiednie obszary i atrakcje turystyczne.

Umiejętności

 • Być w zgodzie z przepisami prawa z zakresu zdrowia bezpieczeństwa higieny i innych obszarów dotyczących żywności

  Przestrzegać optymalnego bezpieczeństwa i higieny żywności podczas przygotowywania, produkcji, przetwarzania, przechowywania, dystrybucji i dostawy produktów spożywczych.

 • Pracować z partnerami w celu promocji lokalizacji

  Monitorować z odpowiednimi partnerami, takimi jak właściciele przedsiębiorstw i instytucje rządowe, celem opracowania wspólnej kampanii na rzecz produktu lub promocji.

 • Udzielać informacji turystycznych

  Udzielać klientom istotnych informacji o historycznych i kulturowych lokalizacjach i wydarzeniach, przekazując te informacje w sposób zabawny i pouczający.

 • Zarządzać rezerwacjami

  Realizować rezerwacje klientów zgodnie z ich harmonogramami i potrzebami telefonicznie, elektronicznie lub osobiście.

 • Odpowiadać na zapytania klientów

  Odpowiadać na zapytania klientów dotyczące tras, stawek i rezerwacji pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną i telefonicznie.

 • Komunikować się z klientami

  Odpowiadać i komunikować się z klientami w najbardziej efektywny i odpowiedni sposób, aby umożliwić im dostęp do pożądanych produktów lub usług bądź jakąkolwiek inną pomoc, jakiej mogą potrzebować.

 • Dystrybuować lokalne materiały informacyjne

  Rozdawać ulotki, mapy i broszury dla zwiedzających z informacjami i poradami na temat lokalnych miejsc, atrakcji i wydarzeń.

 • Zajmować się danymi osobowymi

  Przekazywać wrażliwe dane osobowe klientów w bezpieczny i dyskretny sposób

 • Pomagać odwiedzającym

  Pomagać odwiedzającym, odpowiadając na ich pytania, udzielając satysfakcjonujących wyjaśnień, sugestii i zaleceń.

 • Opracowywać materiały informacyjne dla turystów

  Tworzyć dokumenty, takie jak ulotki, broszury lub przewodniki miast, w celu informowania turystów o lokalnych, kulturowych, społecznych i historycznych działaniach i miejscach zainteresowania.

 • Dbać o ewidencję klientów

  Tworzyć i przechowywać ustrukturyzowane dane i zapisów o klientach zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności.

 • Wykazywać się interkulturalnymi kompetencjami w usługach hotelarskich

  Znać, szanować i budować konstruktywne i pozytywne relacje z klientami, gośćmi i współpracownikami z różnych kultur w branży hotelarskiej.

 • Przygotowywać oferty specjalne

  Planować i wymyślać działania promocyjne w celu stymulowania sprzedaży.

 • Posługiwać się językami obcymi w branży turystycznej

  Znajomość języków obcych w mowie lub piśmie w sektorze turystyki w celu komunikowania się z pracownikami lub klientami.

 • Przygotowywać oferty cenowe

  Sprawdzać ceny dla klienta, badając i szacując stawki taryfowe.

 • Dbać o obsługę klienta

  Utrzymywać najwyższy możliwy poziom obsługi klienta i dbać, aby klient był zawsze obsługiwany w sposób profesjonalny. Dbać o dobre samopoczucie klientów lub uczestników i spełniać szczególne wymagania.

 • Pomagać gościom dotrzeć w odpowiednie miejsce

  Pokazać gościom drogę przez budynki lub tereny, prowadzić do ich miejsc lub do miejsca występu, pomagając im w uzyskaniu wszelkich dodatkowych informacji, aby mogli dotrzeć do przewidywanego miejsca wydarzenia.

 • Obsługiwać rezerwacje

  Dokonywać rezerwacji miejsca zgodnie z wymaganiami klienta z wyprzedzeniem i wystawiać wszelkie stosowne dokumenty.

 • Pozyskiwać informacje turystyczne

  Gromadzić i kompilować istotne informacje turystyczne z różnych źródeł.

 • Utrzymywać relacje służbowe

  Zapewniać skuteczne relacje robocze z kolegami i koleżankami. Utrzymywać je przez długi czas.

 • Tworzyć treść broszur turystycznych

  Tworzyć treść ulotek i broszur turystycznych, usług turystycznych i ofert pakietów.

 • Identyfikować potrzeby klientów

  Używać odpowiednich pytań i aktywnego słuchania, aby zidentyfikować oczekiwania, pragnienia i wymagania klientów względem produktu i usług.

Source: Sisyphus ODB