Zawód pracownik lombardu

Pracownicy lombardów oferują klientom pożyczki z zabezpieczeniem w postaci przedmiotów lub artykułów osobistych. Oceniają artykuły osobiste przekazane w zamian za pożyczkę, określają ich wartość i kwotę dostępnej pożyczki oraz prowadzą wykaz zapasów.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Techniki windykacji należności

  Technik i zasady stosowane w celu poboru zaległego długu od klientów.

 • Systemy dłużne

  Procesy niezbędne do pozyskiwania towarów oraz usług przed płatnością oraz gdy kwota pieniężna jest należna lub zaległa.

Umiejętności

 • Przeprowadzać analizy zadłużenia

  Wykorzystanie technik badawczych i strategii śledzenia w celu określenia uzgodnień dotyczących zaległych płatności i ich rozwiązania

 • Prowadzić rejestr zadłużenia klientów

  Zachowywać wykaz zadłużonych klientów i regularnie go aktualizować

 • Gromadzić dane na temat klientów

  Gromadzenie danych klienta, takich jak dane kontaktowe, dane karty kredytowej lub dane rozliczeniowe; gromadzenie informacji w celu śledzenia historii zakupów.

 • Określać wartość odsprzedaży składników majątku

  Badać elementy pod kątem identyfikacji wszelkich uszkodzeń lub oznak pogorszenia stanu i uwzględniać aktualny popyt na używane towary z rodzaju produktu w celu ustalenia prawdopodobnej ceny, po której produkt może zostać odsprzedany, oraz określać sposoby, w jakie produkt może zostać sprzedany.

 • Zarządzać zasobami lombardu

  Monitorowanie bieżącej inwentaryzacji magazynu i dopilnowanie, aby na stanie zapasów nigdy nie było zbyt wielu lub zbyt małej ilości elementów. Dostosowywanie procedur lombardu w celu optymalizacji stanu zapasów.

 • Komunikować się z klientami

  Odpowiadać i komunikować się z klientami w najbardziej efektywny i odpowiedni sposób, aby umożliwić im dostęp do pożądanych produktów lub usług bądź jakąkolwiek inną pomoc, jakiej mogą potrzebować.

 • Prowadzić rejestr transakcji finansowych

  Zestawiać wszystkie transakcje finansowe wykonane w ramach codziennych operacji firmy i zapisywać je na odpowiednich kontach.

 • Identyfikować potrzeby klientów

  Używać odpowiednich pytań i aktywnego słuchania, aby zidentyfikować oczekiwania, pragnienia i wymagania klientów względem produktu i usług.

 • Analizować ryzyko finansowe

  Identyfikowanie i analizowanie rodzajów ryzyka, które mogą mieć wpływ na organizację lub osobę fizyczną, takich jak ryzyko kredytowe i ryzyko rynkowe oraz proponowanie rozwiązań w celu ochrony przed tymi zagrożeniami.

 • Oceniać wiarygodność klienta

  Komunikować się z klientami w celu oceny, czy ich rzeczywiste zamiary są zgodne z ich twierdzeniami, aby wyeliminować ryzyko związane z ewentualną umową z klientem.

 • Podejmować decyzje w sprawie wniosków o pożyczkę

  Brać pod uwagę ocenę i analizę ryzyka, a następnie dokonać ostatecznego przeglądu wniosku o pożyczkę w celu zatwierdzenia lub odmowy udzielenia pożyczki i uruchomić niezbędne procedury po podjęciu decyzji.

 • Obsługiwać transakcje finansowe

  Zarządzać walutami, operacjami wymiany finansowej, depozytami, a także płatnościami przedsiębiorstw i kuponami. Przygotowywać rachunki dla gości i zarządzać nimi oraz dokonywać płatności gotówką, kartą kredytową i kartą debetową.

 • Szacować wartość towarów używanych

  Badać przedmioty należące do osoby w celu ustalenia ich bieżącej ceny, oceniając uszkodzenia i biorąc pod uwagę pierwotną cenę detaliczną oraz bieżące zapotrzebowanie na takie przedmioty.

 • Negocjować wartość aktywów

  Prowadzić negocjacje z właścicielami aktywów lub stronami zaangażowanymi w zarządzanie aktywami na temat wartości pieniężnej aktywów do celów sprzedaży, ubezpieczenia, użycia jako zabezpieczenia lub innych, aby przygotować najkorzystniejszą finansowo umowę dla klienta.

Source: Sisyphus ODB